SŁUPNO

SOŁTYS SOŁECTWA SŁUPNO

Paweł Baranowski
ul. Świerkowa 2
09-472 Słupno
tel. 606835949
mail: slupno@soltys.slupno.eu