STARE GULCZEWO

SOŁTYS SOŁECTWA STARE GULCZEWO

Beata Marciniak
Stare Gulczewo 1
09-472 Słupno
tel. 516828603
mail.: stare_gulczewo@soltys.slupno.eu