WYKOWO

SOŁTYS SOŁECTWA WYKOWO

Janusz Szenk
zam. Wykowo 17A
09-472 Słupno
tel. 604 735 417

e-mail.: wykowo@soltys.slupno.eu