Zebrania sołeckie

Sołectwo Słupno
Zaproszenie na zebranie wiejskie sołectwa Słupno, które odbędzie się w dniu 27 marca 2018 roku godz 18:00, w świetlicy wiejskiej, przy ul. Miszewskiej 8a w Słupnie.
Planowany prządek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Słupno zobacz