Spotkania wójta z mieszkańcami gminy

Zakończył się cykl kilkunastu spotkań wójta Marcina Zawadki z mieszkańcami poszczególnych sołectw gminy Słupno. Zebrania cieszyły się sporym zainteresowaniem mieszkańców, a dominującymi tematami były drogi oraz komunikacja publiczna. Maraton zebrań wiejskich rozpoczął się 5 kwietnia w Bielinie i Rydzynie, a zakończył 8 maja w świeżo wyremontowanej świetlicy w Wykowie.
Bielino, Rydzyno
Wójt Marcin Zawadka podczas zebrania przedstawił m.in. najważniejsze inwestycje w tych miejscowościach a także plany na 2018 rok. Najwięcej pytań z sali dotyczyło dróg. W Rydzynie trwa przebudowa drogi Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą, która ma się zakończyć na początku przyszłego roku. Wartość zadania to ponad 4 mln zł. Z kolei w Bielinie trwa przebudowa trasy Borowiczki-Pieńki – Bielino – Liszyno. Prace mają się zakończyć jeszcze w tym roku, a wartość zadania to ponad 10,5 mln zł.
Wójt podkreślił, że specjalistyczne laboratorium dokona badań dotyczących wszystkich inwestycji drogowych w gminie. Jeśli okaże się, że gdzieś parametry drogi są niezgodne z zapisami umowy, wykonawca poniesie konsekwencje, będzie też zobligowany do wykonania prac zgodnie ze szczegółową umową. Podczas spotkania zastępca wójta Agnieszka Ruclak przybliżyła zebranym m.in. szczegóły, dotyczące uchwalenia nowego statutu Gminy Słupno (poprzedni miał 11 lat) oraz podziału gminy na okręgi wyborcze.
Słupno
W poniedziałkowe popołudnie 9 kwietnia na spotkanie z wójtem zaproszeni zostali mieszkańcy sołectw Słupno i Szeligi. Zebranie z udziałem przedstawicieli Urzędu Gminy oraz kilkudziesięciu mieszkańców trwało dwie godziny. Wójt gminy przedstawił inwestycje, zrealizowane w latach 2015-2017 oraz plany na 2018 rok. Mieszkańcy pytali m.in. o remonty i modernizacje dróg, oświetlenie, możliwość skorzystania z dofinansowania przy wymianie kotłów, komunikację miejską.
Borowczki – Pieńki
Wielkim zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z mieszkańcami Borowiczek – Pieniek (10.04). Niewielka świetlica wypełniła się po brzegi. Wójt przedstawił prezentację, zawierającą inwestycje na terenie Borowiczek – Pieniek w latach 2015-2017 oraz zamierzenia na 2018 rok. Mieszkańcy mieli wiele różnych pytań. Odpowiedzi, oprócz wójta, udzielali także przedstawiciele Urzędu Gminy oraz przewodniczący Rady Gminy Dariusz Kępczyński. Dyskusja dotyczyła m. in. budowanych i planowanych dróg, oświetlenia, kanalizacji, wodociągów, potrzeby budowy nowego placu zabaw. Dużym zainteresowaniem cieszył się temat wywłaszczeń pod budowę drogi Borowiczki-Pieńki – Liszyno, która ruszy jeszcze w tym roku. Zebrani pytali o dotacje na wymianę kotłów oraz o możliwość uzupełnia świetlicy wiejskiej o łazienkę. Wójt zapowiedział także, że możliwe będzie zwiększenie częstotliwości połączeń komunikacyjnych.
Barcikowo
Niespełna tydzień później Marcin Zawadka spotkał się z mieszkańcami Barcikowa. Omówiono tematy związane z tutejszym sołectwem. Zebrani dowiedzieli się również o realizowanych największych gminnych inwestycjach, jak choćby o przebudowie dróg w ramach projektu Arkadia Mazowiecka. Przedstawione zostały także nowe projekty prowadzone przez GOPS. Między innymi Klub Integracji Społecznej adresowany do 40 bezrobotnych. Zaplanowano cykl szkoleń pod ich potrzeby. Natomiast we wrześniu w GOPS-ie przewidziane są usługi medyczne, rehabilitacja, teleopieka dla 15 osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów. Z zainteresowaniem spotkał się również temat wakacyjnych półkolonii dla dzieci z terenu gminy Słupno. Przewidziane są one przez 4 tygodnie lipca dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Dzieci przez 8 godzin dziennie zapewnione będą miały zajęcia, wycieczki oraz atrakcje, a do tego wyżywienie.
Mieszkańcy Barcikowa podsunęli pomysł, by zorganizować w gminie listy chętnych na usługi kominiarskie. W przypadku zamówienia wizyty kominiarza do jednego gospodarstwa koszty jego dojazdu są bardzo wysokie. Tymczasem konserwacja przewodów kominowych jest niezbędna dla zachowania bezpieczeństwa. Wójt gminy zadeklarował pomoc w tej sprawie.
Cekanowo
Kolejne spotkanie wójta z mieszkańcami odbyło się w Cekanowie. W Gminnym Ośrodku Kultury omawiane były tematy związane z sołectwem. Zebrani dowiedzieli się m.in. o inwestycjach planowanych w sołectwie w tym roku. A są to m.in. budowa sieci wodociągowej w ul. Królewskiej, wykonanie nawierzchni z destruktu w ul. Biedronki, ul. Stokrotki i ul. Malowniczej. Pojawi się też oświetlenie uliczne w ul. Fiołkowej, ul. Biedronki, ul. Tęczowej, ul. Letniej, ul. Malowniczej, ul. Stokrotki, ul. Lawendowej i ul. Uroczej. Z sali do wójta oraz pracowników Urzędu Gminy padło wiele pytań. Dotyczyły m.in. remontów dróg, komunikacji autobusowej, czy też zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na drodze krajowej nr 62 biegnącej przez Cekanowo. Na spotkanie przybyli także radni gminni: Andrzej Pietrzak, Piotr Węgliński, Małgorzata Sawicka, Paweł Baranowski oraz Jarosław Szałkowski. Mieszkańcy Cekanowa poznali również nowych dzielnicowych. Na zakończenie wszyscy zebrani otrzymali ankiety przygotowane przez Urząd Gminy w Słupnie, dotyczące poprawy komunikacji na terenie gminy.
Sambórz, Mijakowo
17 kwietnia Marcin Zawadka spotkał się z mieszkańcami Samborza i Mijakowa. Przedstawił gminne inwestycje w latach 2015-2018, także w Samborzu i Mijakowie. Mieszkańcy obu miejscowości wskazywali potrzebę remontu kilku dróg, budowy chodników, pytali o możliwość budowy świetlicy w Samborzu oraz komunikację. Dopytywali także o planowaną w tym roku ścieżkę pieszo-rowerową z Miszewka Strzałkowskiego do Święcieńca, która znacznie poprawiłaby bezpieczeństwo. Przetarg na jej budowę ma być ogłoszony już lada chwila. Skarbnik gminy Beata Łapiak wyjaśniła szczegóły dotyczące emisji obligacji gminnych, z których środki są przeznaczone na przyspieszenie wielu ważnych inwestycji. Zaznaczyła, że metodę taką stosują od lat np. Płock, powiat płocki oraz gminy powiatu płockiego i że w żadnym stopniu obligacje nie zagrażają stabilności finansowej gminy. Z kolei zastępca wójta Agnieszka Ruclak przedstawiła zebranym najnowsze zmiany związane z okręgami i obwodami wyborczymi. W spotkaniu wzięli udział także radni: Tomasz Piórkowski, Marcin Gorzelany, Paweł Baranowski i Piotr Węgliński.
Święcieniec, Ramutowo
Kolejne spotkanie zorganizowano dla mieszkańców Święcieńca i Ramutowa. W tym roku największą inwestycją, dotyczącą m.in. mieszkańców tych miejscowości jest ścieżka pieszo-rowerowa Miszewko Strzałkowskie – Święcieniec wzdłuż drogi powiatowej. Planowany koszt to 2 mln zł. Gmina czeka na pozwolenie na budowę. W tym roku kosztem ponad 110 tys. zł zostanie wyremontowana także remiza strażacka w Święcieńcu. Dyskusja dotyczyła też komunikacji na terenie gminy, planowanych w lipcu półkolonii dla dzieci w wieku 6-12 lat, projektów GOPS-u, możliwości zatrudnienia w brygadzie remontowo-budowlanej podlegającej Urzędowi Gminy.
Miszewko
23 kwietnia wójt gminy Słupno spotkał się z mieszkańcami Miszewka – Stefany oraz Miszewka Strzałkowskiego. W Miszewku – Stefany głównym tematem była wyczekiwana przez mieszkańców ścieżka pieszo – rowerowa. Uczestnicy spotkania sygnalizowali także potrzebę poprawy połączenia z Płockiem, wypełnili też ankiety, przygotowane przez gminę na ten temat. Sporym zainteresowaniem cieszył się także temat półkolonii dla dzieci w wieku 6-12 lat z terenu gminy. Z kolei w Miszewku Strzałkowskim dyskusja dotyczyła m.in. poprawy nawierzchni boiska, transportu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Święcieńcu, nauki pływania, auta dla miejscowej jednostki OSP.
Liszyno
Dzień później Marcin Zawadka był już w Liszynie. Przedstawił prezentację, opisującą inwestycje na terenie tej miejscowości w latach 2015-2017 oraz zamierzenia na 2018 rok. O swoich działaniach od września 2017 r. opowiedział także radny Jarosław Śliwiński.
Mieszkańcy pytali m.in. o drogi (Pogodną, Jagiellońską, Poprzeczną, Pocztową), gaz, komunikację, wodociągi, oświetlenie. Z informacji, uzyskanych w PGNiG wynika, że możliwe będzie doprowadzenie gazu do posesji przy ul. Sikory jeszcze w połowie tego roku. Z kolei budowa ul. Jagiellońskiej ma się zakończyć najpóźniej do połowy grudnia 2018 r. Na zakończenie uczestnicy otrzymali ankiety, dotyczące komunikacji w gminie.
Mirosław, Stare Gulczewo
Spotkanie w Mirosławiu odbyło się tuż po długim majowym weekendzie. Podobnie jak w innych sołectwach wójt przedstawił prezentację, opisującą inwestycje w tych miejscowościach w latach 2015-2017 oraz zamierzenia na bieżący rok. Zebrani dyskutowali m.in. o budowie drogi Mirosław – Gulczewo, która ma być gotowa już w końcu lipca tego roku. Mieszkańcy interesowali się także planowanym wodociągiem, sprawami kanalizacji i komunikacji oraz szczegółami jesiennych wyborów. Prosili także o destrukt na jedną z dróg. Mieszkańcy również wypełniali ankiety, dotyczące komunikacji publicznej.
Wykowo
Do pięknej, świeżo wyremontowanej świetlicy przyszło kilkadziesiąt osób. Wójt przedstawił prezentację, opisującą inwestycje w Wykowie w latach 2015-2017, mówił też o planach na 2018 rok. Przedstawiciele urzędu mówili także m.in. o budowie dróg, planach komunikacji, lipcowych półkoloniach dla dzieci z terenu gminy, możliwości zdobycia pracy w brygadzie budowlanej, podlegającej pod urząd gminy. Współgospodarzem spotkania był radny z Wykowa Janusz Szenk, dotarli także inni radni: Małgorzata Sawicka, Jarosław Śliwiński, Andrzej Pietrzak i Paweł Baranowski. Na zakończenie uczestnicy otrzymali ankiety, dotyczące komunikacji w gminie. Wykowo było ostatnim akordem wiosennych spotkań wójta z mieszkańcami gminy.

sss