e-GŁOS SŁUPNA

W TYM ROKU STAWIAMY NA REMONTY DRÓG W CAŁEJ GMINIE

Wiodącym tematem tegorocznych spotkań były inwestycje na terenie naszej gminy. W czasach kryzysu, rosnącej inflacji oraz trwającej wojny nie jest łatwo zaplanować budżet. Równie trudno jest zrealizować przedsięwzięcia, które wiążą się z ogromnym nakładem finansowym. Gmina Słupno dodatkowo przez ostatni rok borykała się z odbudową związaną z usuwaniem skutków powodzi jaka nastąpiła w lipcu poprzedniego roku. Pomimo tych trudności nie ustajemy w realizacji założonych celów. Jak wspominał Wójt na spotkaniach w sołectwach największym naszym sukcesem jest pozyskanie ponad 25 milionów złotych na 13 inwestycji na terenie gminy. Dość szeroko zostało to omówione w każdej miejscowości. Minął zaledwie miesiąc od ostatniego spotkania a większość inwestycji drogowych są już zakończone.

Przede wszystkim przebudowane zostały drogi wewnętrzne ulic Wawrzyńca Sikory i Miętowa w Liszynie. Jest to etap I tej inwestycji, który polegał na położeniu nawierzchni ulicy z kostki betonowej  wraz z podbudową. Dodatkowo wykonano zjazdy do posesji, wyregulowanie wysokości studzienek. Mieszkańcy mogą już od początku października korzystać z nowej drogi do swoich posesji. Na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie od Marszałka Województwa Mazowieckiego w wysokości 224.000,00  Jednak w wyniku rozstrzygnięcia przetargu z budżetu gminy dołożono kwotę: 300.000,00 zł.

Kolejną ważną inwestycją jest zakończony remont drogi wewnętrznej w Cekanowie do bazy magazynowej Miszewko – Strzałkowskie należącej do Grupy PERN. Zadanie wpisało się w projekt Modernizacji infrastruktury drogowej na które otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Programu POLSKI ŁAD w wysokości 4.900.000,00 zł. Dzięki pozyskaniu dofinansowania i środkom z budżetu gminy w tym roku realizujemy zadania za kwotę blisko 7 milionów złotych, co przyspieszyło realizację zadań prawie o 8 lat.

Z tych środków udało się zrealizować również inne długo wyczekiwane drogi. Jedną z nich jest ulica Mazowiecka. Zakończony został remont odcinka, który dotychczas był długo wyczekiwany przez mieszkańców. Z uwagi na brak środków na budowę tejże drogi Gmina Słupno skorzystała z możliwości dofinansowania na jej remont i już dziś mieszkańcy wspomnianej ulicy mogą korzystać z nowej nakładki asfaltowej ułożonej na prawie kilometrowym odcinku drogi gminnej w Cekanowie. Dodatkowo udało się zmodernizować ulicę Biedronki i Letnią usytuowaną w tym sołectwie.

Z pozyskanego dofinansowania wyremontowano również drogi w Szeligach, Mijakowie, Barcikowo-Święcieniec, Samborzu oraz przejazd z Bielina na Rydzyno. Dodatkowo wykonano podobne remonty dróg na terenie Nowego Gulczewa, gdzie została nałożona nowa nakładka asfaltowa na ulicach: Senatorskiej, Zagłoby, Rzędziana, Basztowej, Kmicica, Podbipięty, Szlacheckiej oraz Chocimskiej.

Jednak to nie wszystkie zadania wykonane w ostatnim czasie. Budżet gminy co roku zakłada ok. 800.000,00 zł na letnie utrzymanie dróg. To oznacza, że w tym roku została utwardzona mieszanką asfaltową ulica Ceglana, Świętego Huberta, Myśliwska w Cekanowie oraz Dębowa i Akacjowa w Słupnie.

Do końca roku zostało dwa miesiące i jeszcze wiele inwestycji przed nami. Planujemy dokończyć remonty dróg, o których wspominał Wójt na spotkaniach w sołectwach. Dzięki pozyskanym dotacjom oraz rozsądnemu przeznaczaniu środków własnych nasza gmina wyróżnia się w powiecie płockim doskonałą infrastrukturą drogową. To powoduje, że jesteśmy nadal  wysoko na rankingach pomimo tak wielu trudności związanych z gospodarką samorządową. M.K.