Ośrodek Zdrowia

Centrum Medyczne „Rodzina”
Tel. 024 262-28-68
Rehabilitacja lecznicza
Tel. 024 262-28-68
512-005-625