Promocja Powszechnego Spisu Rolnego na szczeblu lokalnym

Urząd Statystyczny w Warszawie informuje, że w dniach 1 września – 30 listopada br. na terenie całego kraju jest prowadzony Powszechny Spis Rolny 2020. To najważniejsze badanie polskiego rolnictwa realizowane raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne w kraju. Dzięki uzyskanym podczas spisu rolnego informacjom lokalne, regionalne i krajowe instytucje mogą prowadzić działania wspierające rolników, tworzyć strategie dla społeczności wiejskich i podejmować skuteczne decyzje zapewniające bezpieczeństwo żywnościowe. Dane spisowe są też kluczowe podczas ustalania unijnych dopłat dla rolnictwa.

Promocja Powszechnego Spisu Rolnego na szczeblu lokalnym należy do zadań Gminnych Biur Spisowych działających przy urzędach gmin i urzędach miast, jednak ze względu na wagę i znaczenie spisu istotne jest aktywne wsparcie również ze strony mazowieckich Kół Gospodyń Wiejskich. Zaangażowanie jak największej liczby podmiotów działających w gminach i sołectwach województwa mazowieckiego przełoży się na nasz wspólny sukces popularyzacji spisu wśród rolników, a tym samym na jakość wyników.

Koła Gospodyń Wiejskich są bardzo ważną częścią życia społecznego w Polsce i na Mazowszu. Realizując zadania związane ze wspieraniem rodzin, edukacją, kulturą i przedsiębiorczością, budują i rozwijają żywą i twórczą tkankę społeczeństwa obywatelskiego na terenach wiejskich. Co ważne w kontekście Powszechnego Spisu Rolnego, znaczna część Członkiń Kół pracuje na roli i ma świadomość, jak ważny dla polskiego rolnictwa jest ten spis.

Dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie się roli Ambasadora Powszechnego Spisu Rolnego 2020 przez wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich województwa mazowieckiego. Bylibyśmy niezmiernie wdzięczni za rozpowszechnianie aktualnych informacji o spisie wśród Członkiń Koła i – za ich pośrednictwem – wśród rodzin i społeczności lokalnej.

Zachęcamy też do obserwowania kont społecznościowych Urzędu Statystycznego i udostępniania zamieszczanych tam informacji na profilu Koła i jego Członkiń: https://www.facebook.com/UrzadStatystycznywWarszawie oraz https://twitter.com/Warszawa_STAT.

Jesteśmy przekonani, że zaangażowanie mazowieckich Kół Gospodyń Wiejskich i ich Członkiń w promocję spisu wpłynie na wzrost świadomości rolników, a opracowane wyniki będą służyć społeczności lokalnej.

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 można uzyskać na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/ oraz poprzez kontakt z Infolinią Spisową 22 279 99 99.