Światłowód w Gminie

Gmina Słupno zachęca wszystkich mieszkańców zainteresowanych posiadaniem łącza światłowodowego do sprawdzenia, czy Wasze gospodarstwa domowe są już ujęte w planach światłowodowych.
Można to zrobić wchodząc na stronę https://capap.gugik.gov.pl/mapa/cppc/CPPC-internet/ i na mapie znaleźć swój adres zamieszkania.
Aby zgłosić swoje gospodarstwo domowe do podłączenia łącza światłowodowego należy odwiedzić stronę  https://wyszukiwarka.uke.gov.pl/
W prawym górnym rogu strony, na zielonym tle znajduje się ikonka „ZGŁOŚ POPYT”. Klikając na nią otwiera się formularz gdzie należy wypełnić dane dotyczące zamieszkania, wybrać szybkość łącza oraz zaakceptować. Takim działaniem informujemy Operatora o potrzebie doprowadzenia światłowodu do Naszego domu.
Inwestycje są realizowane w ramach unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Mamy nadzieję, że w niedługim czasie większość mieszkańców naszej Gminy będzie miała dostęp do łączy światłowodowych.