Wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli

Główny Inspektorat Sanitarny informuje o aktualizacji wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.
Prosimy o zapoznanie się tutaj

sss