XVI sesja Rady Gminy z dnia 12 grudnia

W dniu 12 grudnia 2019 r. Rada Gminy Słupno podjęła uchwały o tym iż, śmieci będą jak dotychczas naliczane od osoby. Nowością jest to, iż zgodnie z ustawą nadrzędną odbierane będą dwa razy w miesiącu od kwietnia do października. Ponadto każde gospodarstwo będzie miało indywidualny numer konta. Wstępnie zaakceptowana kwota przez Radę Gminy za jedną osobę to 29 złotych. Należy dodać, że Rada wprowadziła również 10% zniżkę dla mieszkańców deklarujących korzystanie z kompostownika. W związku z powyższym opłata za śmieci dla osób które będą mogły i chciały zdecydować się na to ekologiczne rozwiązanie może wynieść tylko 26 złotych 10 groszy. Jest ona porównywalna do miasta Płock. W tej chwili czekamy na rozstrzygnięcie przetargu. Niestety ustawodawca oraz nadzorująca finanse gminne Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) nie pozwala dopłacać samorządom do gospodarki odpadami. W związku z powyższym należy wyjaśnić, iż mimo szczerych chęci Nas wszystkich czyli również Wójta i całej Rady Gminy Słupno, bo wszyscy jesteśmy mieszkańcami , Rada Gminy musi trzymać się ustaw nadrzędnych. Tak więc nie Rada i Wójt decyduje o ostatecznej cenie śmieci, a oferent składający ofertę w przetargu publicznym. A jak wszyscy wiemy w Polsce relatywnie śmieci i nie tylko są bardzo drogie i ceny niestety wciąż rosną.

sss