ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

OD 1 STYCZNIA 2020 r. W GMINIE SŁUPNO OBOWIĄZUJE JEDNOLITY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW (JSSO)

Dlaczego musimy segregować  odpady komunalne?

  1. Ponieważ jest to obowiązek ustawowy – nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na właścicieli nieruchomości obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
  2. Ponieważ  wymaga tego prawo Unii Europejskiej – na podstawie wytycznych Unii Europejskiej, Polska do 2020 roku ma wykazać się recyklingiem papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła na poziomie 50% .Wynik Gminy Słupno w tym zakresie za rok 2018 r. to 29,22 % (wymagany za rok 2018 poziom to 30%).
  3. Ponieważ wymaga od nas tego środowisko naturalne. W wyniku selektywnej zbiórki odpadów zmniejsza się ilość i szkodliwość odpadów trafiających na składowiska

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH