ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) to odpady zawierające niebezpieczne substancje, szkodliwe zarówno dla środowiska, jak i zdrowia człowieka. Elektrośmieci to urządzenia, które działają na prąd poprzez podłączenie do sieci lub na baterie. Zaliczamy do nich zużyte, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, telefony, komputery, świetlówki, żarówki, telewizory, sprzęt audio, sprzęt AGD, żelazka, wiertarki, kalkulatory, piloty.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2019 r. poz. 1895) posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych zobowiązany jest do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.

Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami!

Sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać dwa razy do roku podczas organizowanych przez Gminę Słupno mobilnych zbiórek. Zużyty sprzęt można również oddać do podmiotów zajmujących się zbieraniem tych odpadów (wykaz znajduje się poniżej).
Jednocześnie, Urząd Gminy Słupno informuje, iż na terenie gminy Słupno nie funkcjonują stacjonarne punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.