Cena ścieków dowożonych

Cena 1 m3 ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym do punktu zlewnego

Cena obowiązująca od dnia 27.01.2022r.

Cena za 1 m3 ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Słupnie wynosi 5,49 zł netto. Cena ta obowiązuje od 27.01.2022r.