Gospodarka Wodno – Kanalizacyjna

Informacje dotyczące wystawiania faktur- Katarzyna Fałata – Inspektor ds. gospodarki komunalnej
Tel. 024 267 95 62
Pok. 5

Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Słupno zobacz

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Słupno – Wykaz firm