Podaj stan wodomierza

Stan wodomierza można podać na jeden z następujących sposobów:

 1. wysyłając SMS/MMS na adres email: faktura.woda@slupno.eu w treści wpisując:
  – imię i nazwisko,
  – adres,
  – kod odbiorcy,
  – zdjęcie stanu wodomierza;
 2. poprzez e-mail: faktura.woda@slupno.eu, podając:
  – imię i nazwisko,
  – adres,
  – kod odbiorcy,
  – zdjęcie stanu wodomierza;
 1. korzystając z portalu e-BOK https://ugslupno.e-zbyt.pl/

!! Zgłoszenia telefoniczne nie będą przyjmowane !!

W przypadku braku pełnych w/w informacji faktura nie będzie wystawiona.

Przesyłając stan wodomierza jedną z powyższych metod, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych.