Ferie zimowe 2020/2021

Czas na relaks, czas na ruch
Wójt Gminy Słupno zaprasza dzieci z klas I- IV na Ferie zimowe 2021. Turnus od 11 do 15 stycznia. Zapewniamy: wyżywienie, profesjonalną opiekę, mnóstwo atrakcji.

ZARZĄDZENIE Nr 176/2020 WÓJTA GMIN SŁUPNO z dnia 7 grudnia 2020 r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu półkolonii zimowych w gminie Słupno
„CZAS NA RELAKS, CZAS NA RUCH”
zobacz wersję pdf

Regulamin półkolonii- pobierz

Karta Kwalifikacyjna- pobierz

Ankieta dostępna także w Urzędzie Gminy w Słupnie ( biuro obsługi – parter)

Wypełnioną kartę kwalifikacyjną wraz z kompletem podpisów prosimy w formie skanu przesłać na adres mailowy polkolonie@slupno.eu lub dostarczyć osobiście do siedziby Urzędu Gminy w Słupnie (ul. Miszewska 8a, Słupno) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Półkolonie zimowe”.

O zakwalifikowaniu dziecka na Półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń.