Gmina w liczbach

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 107 101 208
3 29 39 68
4-5 90 83 173
6 41 49 90
7 55 49 104
8-12 252 230 482
13-15 165 154 319
16-17 91 54 145
18 47 39 86
19-65 2530 0 2530
19-60 0 2280 2280
>65 439 0 439
>60 0 861 861
ogółem 3846 3939 7785

Dane na dzień 04.09.2019

LISTA MIESZKAŃCÓW W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH

L.p. Miejscowość Liczba osób aktualnie zameldowanych na pobyt stały Liczba osób aktualnie zameldowanych na pobyt czasowy
1 Barcikowo 201 4
2 Bielino 217 4
3 Borowiczki – Pieńki 607 13
4 Cekanowo 1000 19
5 Gulczewo 62 0
6 Liszyno 359 10
7 Mijakowo 106 0
8 Mirosław 228 1
9 Miszewko – Stefany 150 0
10 Miszewko Strzałkowskie 214 3
11 Nowe Gulczewo 1315 17
12 Ramutowo 158 0
13 Rydzyno 192 0
14 Sambórz 133 0
15 Słupno 2033 29
16 Stare Gulczewo 150 1
17 Szeligi 103 0
18 Święcieniec 77 0
19 Wykowo 375 10
RAZEM 7734 111

Dane na dzień 04.09.2019

STATYSTYKA KARTOTEKI BANKU DANYCH

Ogółem: 11885

Stali mieszkańcy (7682)
– Zameldowani na pobyt stały 7682
– w tym przebywający czasowo poza gminą 140
Czasowi mieszkańcy (112)
– Zameldowani na pobyt czasowy 112
– Zameldowani czasowo spoza gminy 106
Byli mieszkańcy (2822)
– Emigranci 10
– Wymeldowani w trybie administracyjnym 9
– Wymeldowani na pobyt stały poza gminę 1402
– Zmarli 1401
Byli czasowi mieszkańcy (898)
– Zakończony pobyt czasowy 898
Zbiór przejściowy (126)
– Oczekujący na potwierdzenie zameldowania w innej gminie 126

Dane na dzień 04.09.2019

Statystyka mieszkańców- lata 2016-2017