Gmina w liczbach

ROK 2020
STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 106 115 221
3 54 39 93
4-5 83 85 168
6 42 42 84
7 49 50 99
8-12 262 242 504
13-15 191 158 349
16-17 77 78 155
18 57 28 85
19-65 2557 0 2557
19-60 0 2319 2319
>65 460 0 460
>60 0 861 861
ogółem 3938 4017 7955

Dane na dzień 31.12.2020

LISTA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI

L.p. Miejscowość Mężczyźni Kobiety
1 Barcikowo 90 102
2 Bielino 110 124
3 Borowiczki – Pieńki 322 311
4 Cekanowo 507 528
5 Gulczewo 25 36
6 Liszyno 198 199
7 Mijakowo 55 54
8 Mirosław 112 117
9 Miszewko – Stefany 67 77
10 Miszewko Strzałkowskie 117 105
11 Nowe Gulczewo 689 675
12 Ramutowo 81 79
13 Rydzyno 105 95
14 Sambórz 62 66
15 Słupno 1055 1093
16 Stare Gulczewo 74 80
17 Szeligi 52 47
18 Święcieniec 37 41
19 Wykowo 186 182
RAZEM 3944 4011

Dane na dzień 31.12.2020

LISTA MIESZKAŃCÓW W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH

L.p. Miejscowość Liczba osób aktualnie zameldowanych na pobyt stały Liczba osób aktualnie zameldowanych na pobyt czasowy
1 Barcikowo 189 3
2 Bielino 233 1
3 Borowiczki – Pieńki 628 5
4 Cekanowo 1023 12
5 Gulczewo 60 1
6 Liszyno 385 12
7 Mijakowo 107 2
8 Mirosław 229 0
9 Miszewko – Stefany 144 0
10 Miszewko Strzałkowskie 221 1
11 Nowe Gulczewo 1350 14
12 Ramutowo 158 2
13 Rydzyno 200 0
14 Sambórz 126 2
15 Słupno 2126 22
16 Stare Gulczewo 148 6
17 Szeligi 99 0
18 Święcieniec 78 0
19 Wykowo 359 9
RAZEM 7863 92

Dane na dzień 31.12.2020

 


ROK 2019
STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 117 112 229
3 30 39 69
4-5 91 85 176
6 45 48 93
7 54 50 104
8-12 257 235 492
13-15 168 156 324
16-17 91 53 144
18 46 39 85
19-65 2535 0 2535
19-60 0 2281 2281
>65 433 0 433
>60 0 852 852
ogółem 3867 3950 7817

Dane na dzień 31.12.2019

LISTA MIESZKAŃCÓW W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH

L.p. Miejscowość Liczba osób aktualnie zameldowanych na pobyt stały Liczba osób aktualnie zameldowanych na pobyt czasowy
1 Barcikowo 201 4
2 Bielino 217 4
3 Borowiczki – Pieńki 607 13
4 Cekanowo 1000 19
5 Gulczewo 62 0
6 Liszyno 359 10
7 Mijakowo 106 0
8 Mirosław 228 1
9 Miszewko – Stefany 150 0
10 Miszewko Strzałkowskie 214 3
11 Nowe Gulczewo 1315 17
12 Ramutowo 158 0
13 Rydzyno 192 0
14 Sambórz 133 0
15 Słupno 2033 29
16 Stare Gulczewo 150 1
17 Szeligi 103 0
18 Święcieniec 77 0
19 Wykowo 375 10
RAZEM 7734 111

Dane na dzień 04.09.2019

STATYSTYKA KARTOTEKI BANKU DANYCH

Ogółem: 11885

Stali mieszkańcy (7682)
– Zameldowani na pobyt stały 7682
– w tym przebywający czasowo poza gminą 140
Czasowi mieszkańcy (112)
– Zameldowani na pobyt czasowy 112
– Zameldowani czasowo spoza gminy 106
Byli mieszkańcy (2822)
– Emigranci 10
– Wymeldowani w trybie administracyjnym 9
– Wymeldowani na pobyt stały poza gminę 1402
– Zmarli 1401
Byli czasowi mieszkańcy (898)
– Zakończony pobyt czasowy 898
Zbiór przejściowy (126)
– Oczekujący na potwierdzenie zameldowania w innej gminie 126

Dane na dzień 04.09.2019

Statystyka mieszkańców  gminy na dzień 04.09.2019
Statystyka mieszkańców- lata 2016-2017