Informacja dla uczestników programu pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki  i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag”

W dniu 26.10.2023 r. (czwartek) w godzinach 8.00 – 9.30 na Placu przy Orliku w Starym Gulczewie, ul. Sportowa (działka nr 36/4 Stare Gulczewo) odbędzie się zbiórka odpadów rolniczych tj. folii rolniczych, siatek i sznurków do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Osoby, które wcześniej zgłosiły udział w programie są zobowiązane do dostarczenia odpadów we własnym zakresie do punktu zbiórki. Przypominamy o konieczności prawidłowego przygotowania odpadów. Odbiór odpadów będzie odbywał się zgodnie z zaleceniami Przedsiębiorcy odbierającego odpady.

sss