68. Sesja Rady Gminy Słupno

Radni Gminy Słupno zebrali się wczoraj w Sali Obrad w Urzędzie aby przegłosowali projekty uchwał dotyczących wyboru ławników, programu usług społecznych oraz budżetu.

Na sesji, w głosowaniu tajnym, Rada Gminy dokonała wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027. Liczbę ławników wybieranych przez Radę Gminy Słupno określił Prezes Sądu Okręgowego w Płocku. W terminie do 30 czerwca 2023 r. uprawnione podmioty dokonały zgłoszeń kandydatów, których zgłoszenia spełniały wymagania formalne. Do Sądu Okręgowego w Płocku wybrano do orzekania z zakresu prawa pracy jednego kandydata i do Sądu Rejonowego w Płocku wybrano jedną kandydatkę.

Jednogłośnie został przez Radę Gminy przyjęty Program Usług Społecznych. Gmina Słupno jako realizator projektu Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno po przekształceniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych zobowiązana jest do realizacji programu usług społecznych. Określa on usługi społeczne wynikające z potrzeb wspólnoty samorządowej. Mogą być one kierowane do osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu mieszkańców.

Radni głosowali również nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029 oraz zmian w budżecie na 2023 rok. Zmiany dotyczyły przede wszystkim wprowadzenia do budżetu oraz WPF środków pozyskanych z zewnętrznych dofinansowań, tj.: kwoty 1,6 miliona zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego, które zostaną przeznaczone na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Liszynie.

Transmisja 68. Sesji Rady Gminy Słupno jest dostępna już pod linkiem: tutaj

Zachęcamy do obejrzenia.

sss