MOST TYMCZASOWY W SZELIGACH

W niedzielę, 8 sierpnia, tj. równo trzy tygodnie po ogromnej nawałnicy, która przeszła przez tereny gminy Słupno, mieszkańcy Szelig i okolicznych miejscowości mogli znów przejechać trasą przez most na rzece Biskupce. Tymczasowa przeprawa mostowa została ustawiona przez 20 żołnierzy z 2. Pułku Wojsk Inżynieryjnych z Inowrocławia. Powstały obiekt osiągnął długość około 24 m i składa się z ośmiu modułów – każdy po trzy metry. Do tego dochodzą ośmiometrowe najazdy z obu stron, które umożliwią łagodniejszy wjazd na most i zjazd z niego. Przeprawa wytrzyma obciążenie 60 ton, ale pamiętać należy, że drogi dojazdowe, które również mocno ucierpiały, mają obciążenie 8 ton.

Gmina Słupno już w pierwszych dniach po powodzi wystąpiła do Wojewody o wojskowe wsparcie w ułatwieniu przejazdu przez rzekę. Zarządzeniem Dowódcy Generalnego RSZ z dnia 22 lipca nastąpiła wizja lokalna 2. Pułku Wojsk Inżynieryjnych z Inowrocławia. Podczas spotkania ustalono możliwość realizacji mostu tymczasowego w Szeligach. Gmina własnymi siłami przygotowała podbudowę i zabezpieczenie brzegu rzeki. Jednocześnie po wykonanej ekspertyzie i dostosowaniu się przez gminę do zaleceń w niej zawartych,  most w Mijakowie zostanie dopuszczony warunkowo do użytku. „Zdajemy sobie sprawę z tego, że trwają żniwa i rolnicy muszą mieć możliwość dojazdu do swoich pól. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby przeprawy mostowe zostały jak najszybciej odbudowane. Na czas projektowania, uzyskania wszelkich pozwoleń i budowy nowego mostu planujemy tymczasowe przeprawy przez rzekę w miejscowości Szeligi na wojskowym moście tymczasowym. W Mijakowie jak najszybsze odbudowanie zerwanych dojazdów do mostu. Musimy mieć świadomość, że koszty odbudowy zniszczonej infrastruktury w całej Gminie to nasz całoroczny budżet na inwestycje. Dlatego bez pomocy z zewnątrz będzie bardzo ciężko w krótkim czasie to odbudować.”- wymienia Marcin Zawadka, Wójt Gminy. W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców pracownicy Urzędu niezwłocznie złożyli wniosek do Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczące użycia wojska w trybie zarządzania kryzysowego. Wyposażenie na budowę mostu tymczasowego udostępnione zostało z rezerw technicznych Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Dowódca generalny RSZ 4 sierpnia wydał zarządzenie operacyjne, w którym nakazał żołnierzom 2. Pułku Wojsk Inżynieryjnych z Inowrocławia sformułowanie Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego. Tego samego dnia żołnierze z batalionu drogowo-mostowego rozpoczęli budowę przeprawy. Pomimo ogromnej ulewy  jaka przeszła ponownie w piątek na terenie gminy udało się zakończyć prace po pięciu dniach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za otrzymane wsparcie oraz włożoną pracę w odbudowę naszej gminy. Wierzymy, że wspólnie uda nam się odbudować zniszczone tereny i wszyscy szybko będziemy korzystać z uroków naszej gminy.

sss