Gmina w liczbach


ROK 2022

LICZBA MIESZKAŃCÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH
Stan na dzień 31.12.2022r.

L.p.

Nazwa miejscowości

Liczba osób zameldowanych na pobyt stały

Liczba osób zameldowanych
na pobyt czasowy

1

Barcikowo

194

1

2

Bielino

240

0

3

Borowiczki-Pieńki

630

2

4

Cekanowo

1066

5

5

Liszyno

383

12

6

Mijakowo

101

1

7

Mirosław

230

1

8

Miszewko Stefany

139

1

9

Miszewko Strzałkowskie

226

2

10

Nowe Gulczewo

1402

6

11

Ramutowo

152

0

12

Rydzyno

195

0

13

Sambórz

115

3

14

Słupno

2216

27

15

Stare Gulczewo

211

0

16

Szeligi

107

2

17

Święcieniec

74

0

18

Wykowo

356

3

 

Razem

8037

66

 

LICZBA MIESZKAŃCÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH Z PODZIAŁEM NA PŁEĆ
Stan na dzień 31.12.2022r.

L.p.

Nazwa miejscowości

Mężczyźni

Kobiety

1

Barcikowo

91

104

2

Bielino

113

127

3

Borowiczki-Pieńki

321

311

4

Cekanowo

533

538

5

Liszyno

197

198

6

Mijakowo

53

49

7

Mirosław

114

117

8

Miszewko Stefany

64

76

9

Miszewko Strzałkowskie

123

105

10

Nowe Gulczewo

713

695

11

Ramutowo

78

74

12

Rydzyno

98

97

13

Sambórz

58

60

14

Słupno

1103

1140

15

Stare Gulczewo

93

118

16

Szeligi

56

53

17

Święcieniec

35

39

18

Wykowo

177

182

 

Razem

4020

4083

ROK 2021

LICZBA MIESZKAŃCÓW W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH

L.p.

Nazwa miejscowości

Liczba osób zameldowanych na pobyt stały

Liczba osób zameldowanych
na pobyt czasowy

1

Barcikowo

190

2

2

Bielino

236

0

3

Borowiczki-Pieńki

625

3

4

Cekanowo

1051

8

5

Liszyno

381

11

6

Mijakowo

101

1

7

Mirosław

229

1

8

Miszewko Stefany

141

0

9

Miszewko Strzałkowskie

225

1

10

Nowe Gulczewo

1383

10

11

Ramutowo

158

2

12

Rydzyno

195

0

13

Sambórz

123

2

14

Słupno

2184

33

15

Stare Gulczewo

211

4

16

Szeligi

95

2

17

Święcieniec

78

0

18

Wykowo

360

3

 

Razem

7966

83

Stan na dzień 31.12.2021r.

ROK 2020
STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 106 115 221
3 54 39 93
4-5 83 85 168
6 42 42 84
7 49 50 99
8-12 262 242 504
13-15 191 158 349
16-17 77 78 155
18 57 28 85
19-65 2557 0 2557
19-60 0 2319 2319
>65 460 0 460
>60 0 861 861
ogółem 3938 4017 7955

Dane na dzień 31.12.2020

LISTA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI

L.p. Miejscowość Mężczyźni Kobiety
1 Barcikowo 90 102
2 Bielino 110 124
3 Borowiczki – Pieńki 322 311
4 Cekanowo 507 528
5 Gulczewo 25 36
6 Liszyno 198 199
7 Mijakowo 55 54
8 Mirosław 112 117
9 Miszewko – Stefany 67 77
10 Miszewko Strzałkowskie 117 105
11 Nowe Gulczewo 689 675
12 Ramutowo 81 79
13 Rydzyno 105 95
14 Sambórz 62 66
15 Słupno 1055 1093
16 Stare Gulczewo 74 80
17 Szeligi 52 47
18 Święcieniec 37 41
19 Wykowo 186 182
RAZEM 3944 4011

Dane na dzień 31.12.2020

LISTA MIESZKAŃCÓW W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH

L.p. Miejscowość Liczba osób aktualnie zameldowanych na pobyt stały Liczba osób aktualnie zameldowanych na pobyt czasowy
1 Barcikowo 189 3
2 Bielino 233 1
3 Borowiczki – Pieńki 628 5
4 Cekanowo 1023 12
5 Gulczewo 60 1
6 Liszyno 385 12
7 Mijakowo 107 2
8 Mirosław 229 0
9 Miszewko – Stefany 144 0
10 Miszewko Strzałkowskie 221 1
11 Nowe Gulczewo 1350 14
12 Ramutowo 158 2
13 Rydzyno 200 0
14 Sambórz 126 2
15 Słupno 2126 22
16 Stare Gulczewo 148 6
17 Szeligi 99 0
18 Święcieniec 78 0
19 Wykowo 359 9
RAZEM 7863 92

Dane na dzień 31.12.2020


ROK 2019
STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 117 112 229
3 30 39 69
4-5 91 85 176
6 45 48 93
7 54 50 104
8-12 257 235 492
13-15 168 156 324
16-17 91 53 144
18 46 39 85
19-65 2535 0 2535
19-60 0 2281 2281
>65 433 0 433
>60 0 852 852
ogółem 3867 3950 7817

Dane na dzień 31.12.2019

LISTA MIESZKAŃCÓW W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH

L.p. Miejscowość Liczba osób aktualnie zameldowanych na pobyt stały Liczba osób aktualnie zameldowanych na pobyt czasowy
1 Barcikowo 201 4
2 Bielino 217 4
3 Borowiczki – Pieńki 607 13
4 Cekanowo 1000 19
5 Gulczewo 62 0
6 Liszyno 359 10
7 Mijakowo 106 0
8 Mirosław 228 1
9 Miszewko – Stefany 150 0
10 Miszewko Strzałkowskie 214 3
11 Nowe Gulczewo 1315 17
12 Ramutowo 158 0
13 Rydzyno 192 0
14 Sambórz 133 0
15 Słupno 2033 29
16 Stare Gulczewo 150 1
17 Szeligi 103 0
18 Święcieniec 77 0
19 Wykowo 375 10
RAZEM 7734 111

Dane na dzień 04.09.2019

STATYSTYKA KARTOTEKI BANKU DANYCH

Ogółem: 11885

Stali mieszkańcy (7682)
– Zameldowani na pobyt stały 7682
– w tym przebywający czasowo poza gminą 140
Czasowi mieszkańcy (112)
– Zameldowani na pobyt czasowy 112
– Zameldowani czasowo spoza gminy 106
Byli mieszkańcy (2822)
– Emigranci 10
– Wymeldowani w trybie administracyjnym 9
– Wymeldowani na pobyt stały poza gminę 1402
– Zmarli 1401
Byli czasowi mieszkańcy (898)
– Zakończony pobyt czasowy 898
Zbiór przejściowy (126)
– Oczekujący na potwierdzenie zameldowania w innej gminie 126

Dane na dzień 04.09.2019

Statystyka mieszkańców  gminy na dzień 04.09.2019
Statystyka mieszkańców- lata 2016-2017