Nowe ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) – działania Wojewody

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu 90 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa mazowieckiego w 2021 r. 26 kwietnia br. Wojewoda Mazowiecki podpisał w tej sprawie rozporządzenie określające środki do zwalczania choroby na terenie powiatu żuromińskiego, mławskiego, płockiego, płońskiego, sierpeckiego, węgrowskiego, wyszkowskiego oraz ciechanowskiego. Obszary te zostały objęte restrykcjami. Wojewoda Mazowiecki 27 kwietnia zorganizował kolejne posiedzenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego rozmawiał ze starostami powiatów, o bieżącej sytuacji, w związku z wystąpieniem ognisk grypy ptaków na ich terenie. Ponadto Wojewoda zwrócił się z apelem do hodowców o podejmowanie działań mających na celu ograniczyć do minimum możliwość rozprzestrzeniania się grypy ptaków.

Pełna treść apelu znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/wysoce-zjadliwa-grypa-ptakow-hpai-na-mazowszu–apel-wojewody-do-hodowcow

sss