Połączenia autobusowe w gminie Słupno pozostają bez zmian

W związku z pojawieniem się 7 sierpnia 2018 r. komunikatu na stronie firmy PKS Mobilis link Urząd Gminy informuje, że połączenia autobusowe w gminie Słupno pozostają bez zmian. To dobra informacja dla mieszkańców korzystających z usług komunikacyjnych firmy Mobilis. Gmina Słupno ma bowiem podpisaną umowę z firmą Mobilis do końca czerwca 2019 r. oraz rozstrzygnięty przetarg na dowozy szkolne dzieci.
Wójt gminy Słupno Marcin Zawadka: – Dziś, w kontekście zmieniających się realiów rynkowych i stopniowym wycofywaniu z świadczenia usług tak dużego przewoźnika jak Mobilis okazuje się, że funkcjonująca linia 130 Komunikacji Miejskiej zabezpiecza interes mieszkańców Górnego Słupna i Szelig. To był dobry ruch, choć dla niektórych mieszkańców wówczas niezrozumiały. Natomiast chciałbym podkreślić, że z firmą Mobilis obowiązuje wzajemna umowa o świadczeniu usług do końca czerwca 2019 r. Dlatego obawy, że w Gminie Słupno przestaną nagle funkcjonować busy czy autobusy w świetle tych ustaleń są bezzasadne. Podkreślam, że docelowo będę dążył do zwiększenie współpracy z Komunikacją Miejską w Płocku i rozszerzenia sieci przewozów na terenie Gminy o kolejne linie autobusowe. Oczywiście w dużej mierze jest to uzależnione od zakończenia trwających remontów dróg.

sss