Zmiany na linii 130 w soboty i niedziele – AKTUALIZACJA

Od dnia 28 listopada do 31 grudnia wchodzą w życie zmiany w obsłudze linii 130.

Autobusy będą kursowały:
-w soboty: ponownie wg stałego rozkładu jazdy sobotniego,
-w niedziele handlowe: kursy będą wykonywane wg rozkładu sobotniego, -w niedziele niehandlowe: kursy będą wykonywane wg rozkładu niedzielnego.
Od poniedziałku, 9 grudnia planowane jest przyspieszenie kursu wykonywanego w dni robocze z Szelig do Płocka, z godz. 5:34 na godz. 5:28 (ze Słupna, Zajazd z godz. 5:41 na godz. 5:35).

Zmiany na liniach 130, S1, S3 w soboty i niedziele

Od dnia 21 listopada do odwołania wchodzą w życie ograniczenia w kursowaniu autobusów:
-na linii 130: w soboty autobusy kursować będą wg rozkładu niedzielnego (w niedzielę bez zmian),
-na liniach S1 i S3: w niedziele kursy nie będą wykonywane (w soboty bez zmian).

Pozostałe kursy będą wykonywane wg stałych rozkładów jazdy (z wyjątkiem kursów linii 130 i S3 oznakowanych: “S-tylko w dni nauki szkolnej” – które nie są wykonywane od 26 października br. z uwagi na przejście szkół w tryb nauki zdalnej).

Komunikacja w okresie Wszystkich Świętych. AKTUALIZACJA.

W związku z decyzją Rady Ministrów o zamknięciu cmentarzy w dniach od 31 października do 2 listopada – następują zmiany w funkcjonowaniu niektórych linii w dniu 1 listopada, w stosunku do poprzednich anonsów:

 • linie S1 i S3: nie kursują w niedzielę 1 listopada,
 • na linii S2/232 w dniu 1 listopada nie zostanie wykonany dodatkowy kurs 9:55, pozostałe kursy wykonane będą wg stałego rozkładu jazdy na niedzielę.

W pozostałe dni (sobota 31 października, oraz poniedziałek 2 listopada) wszystkie linie funkcjonują w oparciu o stały rozkład jazdy.

Komunikacja w okresie Wszystkich Świętych

W okresie Wszystkich Świętych autobusy poszczególnych linii kursują wg poniższych zasad:

 • linia 130: 31 października (sobota) wg rozkładu sobotniego, 1 listopada (niedziela) wg rozkładu niedzielnego,
 • linie S1 i S3: 31 października (sobota) i 1 listopada (niedziela) wg rozkładu sobotnio-niedzielnego, (linie S1 i S3 w dniu 1 listopada nie są zawieszone, jak wynikałoby ze stałego rozkładu jazdy na dni świąteczne),
 • linia S-2 i 232: 31 października (sobota) wg rozkładu sobotniego, 1 listopada (niedziela) wg rozkładu niedzielnego, dodatkowo wykonane zostaną w sobotę i niedzielę kursy: 9:55 z Płocka do Święcieńca i Barcikowa (10:20 Słupno, 10:27 Miszewko Strzałkowkie) oraz 11:03 z Święcieńca do Płocka (11:10 Miszewko Strzałkowskie, 11:18 Słupno).
 • w poniedziałek, 2 listopada wszystkie linie kursują wg rozkładu na dni robocze.

W związku z sytuacją epidemiczną apelujemy o rozłożenie w czasie tradycyjnych dla tego okresu wizyt na cmentarzach, na grobach  bliskich zmarłych, również na czas przed i po Wszystkich Świętych.

Redukcja kursów szkolnych na linii 130

W związku z przejściem szkół średnich na nauczanie zdalne, od poniedziałku 26 października nie będą wykonywane kursy linii 130 oznakowane w rozkładzie jazdy jako “S-kursujące w dni nauki szkolnej”:

 • z Płocka, Jachowicza Teatr: godz: 5:55  oraz 14:50
 • z Szelig, godz: 6:49  oraz 15:51

Zmiana rozkładów linii szkolnej G1.


Informujemy, że od dnia 13 października (wtorek) skorygowane zostaną rozkłady jazdy linii G1 w celu dostosowania do nowego planu lekcji w szkole w Liszynie:
1. Dodany będzie III kurs popołudniowy z Liszyna o godz.15:30 we wtorki i piątki,
2. Zmienione zostaną niektóre kursy popołudniowe na obszarze Rydzyna,
Rozkłady oraz mapy linii znajdują się tradycyjnie na stronie internetowej gminy, w module rozkłady jazdy: https://slupno.eu/rozklad-jazdy/

Objazd na ul. Pocztowej oraz na linii autobusowej S3

W związku z przebudową ulicy Pocztowej w Słupnie, została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu drogowego, w tym zmiana w organizacji linii autobusowych:
 1. Z uwagi na charakter planowanych prac budowlanych (prowadzenie prac w wykopie otwartym, budowa sieci, budowa nowej nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej oraz przebudowa obiektu mostowego) prace prowadzone będą przy całkowitym zamknięciu ulicy Pocztowej dla ruchu kołowego, z możliwym dopuszczeniem jedynie dojazdu do posesji zlokalizowanych przy przebudowywanym odcinku ulicy (po zakończeniu prac w głębokich wykopach). Dla ruchu innego niż lokalny wyznaczono objazdy przez Wykowo.
 2. Autobusy linii S-3 skierowane będą objazdem przez Wykowo. Nie będą obsługiwane przystanki na ul. Pocztowej: Słupno GOPS, oraz Słupno Bociania.
 3. Autobusy linii szkolnej G-1, na zasadzie wyjątku będą wykonywały kursy normalną trasą (z obsługą przystanków Słupno Bociania, Słupno GOPS). Autobusy te, jako jedyne, będą indywidualnie przepuszczane przez plac budowy (o ile będzie to możliwe ze względów bezpieczeństwa).