Utrudnienia w ruchu drogowym

Urząd Gminy Słupno informuje, że w dniu 8 maja z powodu prac modernizacyjnych na ulicy Flisackiej (od świetlicy w Rydzynie w stronę pętli w Rydzynie) w godzinach 10 – 16 będą występowały utrudnienia w ruchu.

Na linii gminnej S3 nie będą obsługiwane przystanki: Rydzyno Pętla, Rydzyno Jeździecka.

Za trudności przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu drogowym

Urząd Gminy Słupno informuje, że rozpoczęcie prac modernizacyjnych ulicy Wroniej uwzględniając wniosek mieszkańców rozpocznie się po długim weekendzie tj. 6 maja (poniedziałek). W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie mogących wystąpić utrudnień w komunikacji samochodowej na ulicy (prosimy o niepozostawianie aut na ulicy). Planowany termin zakończenia robót to 11 maj.

Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikacja w Gminie Słupno w dniu wyborów samorządowych.

W dniu wyborów (7 kwietnia, niedziela) w celu zapewnienia dojazdu do lokali wyborczych w gminie Słupno będą funkcjonowały zarówno stałe gminne linie komunikacyjne linie komunikacyjne S1, S2, S3, jak i gminna linia specjalna S-130. Kursy autobusów odbędą się wg poniższych zasad:

  • S1 (według stałego rozkładu jazdy na niedzielę, 4 pary kursów)
  • S2 (według stałego rozkładu jazdy na niedzielę, 6 par kursów)
  • S3 (według stałego rozkładu jazdy na niedzielę, 3 pary kursów)
  • S-130 (linia specjalna , tylko w dniu wyborów, 7 par kursów)

Linia specjalna S-130 będzie uruchomiona przez Gminę Słupno w dniu wyborów na trasie identycznej jak linia komunikacji miejskiej 130, lecz tylko na obszarze gminy (od Nowego Gulczewa do Szelig, wykonane zostaną wybrane kursy od 7:24 do 19:41, co 1,5-2h).

Linie komunikacyjne w dniu wyborów obsługiwać będą wszystkie miejscowości w naszej gminie. Przejazd wszystkimi liniami nie podlega opłacie.

Zmiany w rozkładach jazdy linii S1 i S3 od 1 marca.

Z powodu istotnych zmian rozkładów jazdy linii nr 3 oraz stwierdzanych regularnych opóźnień przyjazdów kursów linii 3 i 130 z Płocka – w celu zachowania możliwości przesiadek  z- i na linie gminne S1 i S3, oraz uwzględniając zgłaszane przez mieszkańców potrzeby komunikacyjne  – od piątku, 1 marca wprowadzone będą następujące zmiany w rozkładach linii S1 i S3:
1. W dni robocze:
– wprowadzenie kursu linii S1 ze Słupna o godz. 7:07 (dojazd do Borowiczek na ok. 7:26 z możliwością przesiadki na kurs linii 3 o  7:29) – dedykowanego głównie młodzieży szkolnej z Wykowa i Borowiczek-Pieniek. Kurs będzie wykonywany z pominięciem ul. Młynarskiej z uwagi na konieczność ograniczenia czasu przejazdu,
– wprowadzenie kursu linii S1 z Borowiczek o godz 7:28 (dojazd do Słupna na godz. 7:55 z możliwością przesiadki na autobus linii 130  8:05),
– wprowadzenie kursu linii S3 ze Słupna o godz. 13:33 zamiast 12:10,
– wprowadzenie kursu linii S3 z Borowiczek o godz. 13:00,
– wprowadzenie kursu linii s1 ze Słupna o godz. 12:25,
– kilkuminutowe opóźnienie odjazdów większości kursów linii S1 i S3 wykonywanych w godz. popołudniowych w obu kierunkach,
– likwidacja kursów S1 4:00 i S3 4:23 (brak pasażerów).
2. W soboty i niedziele większość kursów linii S1 i S3 zostało przyspieszonych (od 2 do 23 minut). Uzyskano znaczne skrócenie oczekiwania na przesiadki autobusy linii nr 3.
Zgodnie z przyjętymi standardami – w nowych rozkładach jazdy dostępnych na stronach internetowych Gminy Słupno – zmienione kursy wyróżnione są niebieską czcionką.

Utrudnienia na ulicy

Urząd Gminy Słupno informuje, trwają prace przy przebudowie ulicy Bocianiej w Słupnie. W związku z powyższym  wprowadzona została nowa organizacja ruchu przewidująca od dnia 19 lutego do końca marca objazd ulicą Nad Słupianką. Za utrudnienia przepraszamy, jednocześnie zwracamy uwagę na zachowanie należytej ostrożności.