Zmiana rozkładu jazdy na liniach S2 i 215

Od Poniedziałku, 20 stycznia 2020r wchodzi w życie zmiana rozkładu linii S-2 oraz powiązanej linii 215 według wcześniej prezentowanych założeń:

Najistotniejsze zmiany to:
– wprowadzenie dodatkowego kursu porannego 215: 9:40 z Płocka (S-2: 10:03 z Słupna do Barcikowa, 10:46 ze Święcieńca do Słupna) oraz 11:04 ze Słupna do Płocka, ułatwiającego zarówno przejazdy wewnątrzgminne, jak i dojazd do Płocka,
– wprowadzenie kursu wieczornego z Płocka 215: o godz. 22:20 dla osób powracających z pracy (zastąpi on kurs 20:25, który nie będzie wykonywany)
– opóźnienie popołudniowych kursów linii 215 z Płocka: z godz. 15:50 na 16:20, z godz. 18:25 na 18:40,
– opóźnienie porannego kursu linii 215 z godz. 7:30 na 7:40,
– kursy wykonywane w dni robocze: 6:20 i 14:50 z Płocka (7:11 i 16:01 ze Święcieńca) wykonywane będą w dni nauki szkolnej.
Wprowadzone będą też korekty czasów przejazdów poszczególnych odcinków, w związku z tym również na innych kursach następują kilkuminutowe różnice w czasach odjazdów z niektórych przystanków.

Zaktualizowane rozkłady jazdy linii S-2 i 215 są dostępne w module rozkłady jazdy

Zmiany w rozkładach linii szkolnej G1 (Szkoła Liszyno)

W związku ze zmianami w rozkładach zajęć w szkołach wprowadzono korekty w rozkładzie jazdy linii szkolnej G1:
1. Usunięto we wtorki i czwartki dodatkowe kursy popołudniowe z Liszyna (15:30) do Wykowa, Borowiczek Pieniek i Bielina, w związku z zakończeniem zajęć dodatkowych w szkole w Liszynie.
2. Wprowadzono I na kursie z Liszyna Szkoła (12:50) dodatkowy dojazd do Rydzyna w piątki.
3. Usunięto na II kursie w środy przejazd z Słupna do Liszyna (14:20)  z powodu braku wykorzystania przez uczniów.
Pozostałe kursy wykonywane są bez zmian.
Aktualny rozkład jazdy jest dostępny na stronie internetowej Gminy Słupno w module rozkłady jazdy.

Gospodarka odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 w gminie Słupno

Instrukcja dla mieszkańców Gminy Słupno dotycząca sposobu składania deklaracji poprzez portal ePUAP – zobacz

Wydłużenie godzin pracy Urzędu – więcej…

Aktualne stawki opłat – więcej…

Aktualne harmonogramy odbiorów odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjnych w gminie Słupno w roku 2020 zobacz

Druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjnych – więcej…

Zasady odbioru odpadów elektrycznych i elektronicznych – zobacz

Zasady segregacji odpadów komunalnych – zobacz

Sprzedaż biletów miesięcznych na linię 215 na styczeń 2020

Na prośbę przewoźnika PKS Gostynin, w siedzibie Urzędu Gminy uruchomiony będzie punkt sprzedaży biletów miesięcznych na linię 215 na styczeń.
Sprzedaż prowadzona będzie :
– w poniedziałek, 30 grudnia w godzinach 8:00-16:00
– we wtorek 31 grudnia w godzinach 8:00-14:00
– w czwartek 2 stycznia w godzinach 8:00-16:00

Komunikacja w okresie Świąteczno – Noworocznym

W dniu 24 grudnia (Wigilia) oraz 31 grudnia (Sylwester) kursy autobusów w Gminie Słupno zostaną ograniczone w godzinach popołudniowych:
 1. Autobusy linii obsługujących południową część gminy (S1, S3, S5) będą wykonywały kursy wg rozkładu jazdy dzień roboczy, do ok. godziny 15:20.
  Wykaz ostatnich wykonanych kursów:
  – S1: z Borowiczek:  14:50
  – S1: ze Słupna:        15:12
  – S3: z Borowiczek:  14:42
  – S3: ze Słupna:        15:12
  – S5: z Borowiczek:  13:45
  – S5: z Rydzyna:        13:55
 2. Autobusy linii 215 i S2 będą wykonywały kursy wg rozkładu na dzień roboczy, z ograniczeniami w godzinach wieczornych:
 3. W dniu 24 grudnia (Wigilia) kursy linii S2 nie będą wykonywane po godz 15:15.

  Ostatni WYKONANY KURS S2 ze Słupna: 15:13 (kurs 215 z Płocka: 14:50)

 4. W dniu 31 grudnia (Sylwester) Kursy linii S2 nie będą wykonywane po godz 19:00.

  Ostatni WYKONANY KURS S2 ze Słupna: 18:48 (kurs 215 z Płocka: 18:25)

 5. Autobusy linii 130 będą wykonywały kursy wg rozkładu na dzień roboczy, oprócz kursów szkolnych – do ok. godz 17:00. Nie będą wykonane kursy szkolne: 14:50 z Płocka, 15:51 z Szelig.
  Wykaz ostatnich kursów w dniach 24 i 31 grudnia:
  – 16:40 z Płocka
  – 17:31 z Szelig
W dniach: 25 i 26 grudnia, oraz 1 stycznia autobusy linii 130, 215, S2, S1, S3, S5 nie kursują.

W dniu 6.01 nie kursują autobusy linii 130, S1, S3 S5. Autobusy linii 215/S2 kursują jak w niedzielę.

Planowane zmiany w rozkładzie jazdy linii S-2 i 215

W pierwszej dekadzie grudnia planowane są zmiany w rozkładzie jazdy linii S-2 oraz 215, wynikające z wniosków mieszkańców, omawianych dodatkowo na zebraniach sołeckich w październiku, oraz wniosków Gminy z obserwacji linii (np. wydłużone będą czasy przejazdów niektórych kursów).
Najistotniejsze zmiany to:
– wprowadzenie dodatkowego kursu porannego 215: 9:40 z Płocka (S-2: 10:03 z Słupna do Barcikowa, 10:46 ze Święcieńca do Słupna) oraz 11:04 ze Słupna do Płocka, ułatwiającego zarówno przejazdy wewnątrz gminne, jak i dojazd do Płocka,
– wprowadzenie kursu wieczornego z Płocka 215: o godz. 22:20 dla osób powracających z pracy (zastąpi on kurs 20:25, który nie będzie wykonywany)
– opóźnienie popołudniowych kursów linii 215: z godz. 15:50 na 16:20, z godz. 18:25 na 18:40,
– opóźnienie porannego kursu linii 215 z godz. 7:30 na 7:40,
– kursy wykonywane w dni robocze: 6:20 i 14:50 z Płocka (7:11 i 16:01 ze Święcieńca) wykonywane będą w dni nauki szkolnej.
Wprowadzone będą też korekty czasów przejazdów poszczególnych odcinków, w związku z tym również na innych kursach następują kilkuminutowe różnice w czasach odjazdów z niektórych przystanków.
Termin wprowadzenia zmiany rozkładu jazdy zależny jest od zakończenia procesu uzyskiwania przez przewoźnika zmiany uzgodnień korzystania z przystanków w Płocku, oraz zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób – wydawanego przez Urząd Miasta Płocka.
O wprowadzeniu zmienionego rozkładu poinformujemy niezwłocznie po zakończeniu procedur administracyjnych.

Sprzedaż biletów miesięcznych na linię 215 na grudzień

Na prośbę przewoźnika: PKS Gostynin, w siedzibie Urzędu Gminy uruchomiony będzie punkt sprzedaży biletów miesięcznych na linię 215 na grudzień.
Sprzedaż prowadzona będzie :
-w czwartek – 28 listopada w godzinach 8:00-16:00
-w piątek – 29 listopada w godzinach 8:00-15:00
-w poniedziałek – 2 grudnia w godzinach 8:00-16:00