Wznowienie kursów linii szkolnych od 18 stycznia

W związku z wznowieniem zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych – uruchomione zostaną kursy linii szkolnych G1, G2, G3, G4 od poniedziałku, 18 stycznia.
 
Zmianie ulegają rozkłady jazdy:
  • -linii G1 (dodatkowe kursy o godz. 12:00 z Liszyna we wtorki, kursy w środy i czwartki przesunięte z 13:35 na 12:55),
  • linii G2 ( dodatkowy kurs 12:45 w poniedziałki).
Na linii G3 do odwołania nie będą wykonywane dowozy do Święcieńca na godz. 6:54 (brak zajęć dodatkowych).
Wznowione zostają również szkolne kursy linii S-3: 7:15 z Słupna i 7:46 z Borowiczek.
Aktualne rozkłady opublikowane są na stronie Gminy Słupno, w dziale rozkład jazdy.

Zmiany na linii 130 w niedziele

Od 1 stycznia 2021r, z uwagi na skrajnie niską ilość pasażerów na linii 130 w niedziele, oraz na sytuację epidemiczną – kursy linii 130 w niedziele niehandlowe oraz dni świąteczne nie będą wykonywane.
Natomiast w niedziele handlowe kursy linii 130 będą wykonywane ze zwiększoną ilością kursów, tj. według sobotniego rozkładu jazdy (oznacza to 9 par kursów dziennie, zamiast 4 par kursów wykonywanych dotychczasowo).

Przypominamy również, że we wszystkie niedziele i niektóre dni świąteczne nadal wykonywane będą wszystkie kursy linii S-2/232 według stałego rozkładu jazdy (6 par kursów dziennie).
Nadal (od 21 listopada) z uwagi na sytuację epidemiczną zawieszone pozostają niedzielne kursy linii S-1 i S-3.

Zmiany na linii 130 w soboty i niedziele – AKTUALIZACJA

Od dnia 28 listopada do 31 grudnia wchodzą w życie zmiany w obsłudze linii 130.

Autobusy będą kursowały:
-w soboty: ponownie wg stałego rozkładu jazdy sobotniego,
-w niedziele handlowe: kursy będą wykonywane wg rozkładu sobotniego, -w niedziele niehandlowe: kursy będą wykonywane wg rozkładu niedzielnego.
Od poniedziałku, 9 grudnia planowane jest przyspieszenie kursu wykonywanego w dni robocze z Szelig do Płocka, z godz. 5:34 na godz. 5:28 (ze Słupna, Zajazd z godz. 5:41 na godz. 5:35).

Zmiany na liniach 130, S1, S3 w soboty i niedziele

Od dnia 21 listopada do odwołania wchodzą w życie ograniczenia w kursowaniu autobusów:
-na linii 130: w soboty autobusy kursować będą wg rozkładu niedzielnego (w niedzielę bez zmian),
-na liniach S1 i S3: w niedziele kursy nie będą wykonywane (w soboty bez zmian).

Pozostałe kursy będą wykonywane wg stałych rozkładów jazdy (z wyjątkiem kursów linii 130 i S3 oznakowanych: “S-tylko w dni nauki szkolnej” – które nie są wykonywane od 26 października br. z uwagi na przejście szkół w tryb nauki zdalnej).