Czasowe zamknięcia ruchu na ul. Pocztowej. Objazdy na liniach G1 i S3.

W dniach 8-10 września na ul. Pocztowej układana będzie ścieralna warstwa asfaltu na obecnie budowanym odcinku drogi. 
Ze względów technologicznych proces układania asfaltu prowadzony będzie całą szerokością ulicy.
W związku z tym od środy do piątku w godz. 8:30-16:00 następować będzie zamknięcie kolejnych odcinków ul. Pocztowej, bez możliwości przejazdu. Ruch będzie przywracany po godz. 16:00.
W czasie prac obowiązuje objazd przez Wykowo zgodnie z czasową organizacją ruchu.
 
Autobusy szkolne linii G1 w godzinach porannych przejadą ul. Pocztową normalnie.
Popołudniowe kursy linii G1 wykonane będą objazdem przez Wykowo z dojazdem do przystanku Słupno Bociania, bez dojazdu do  przystanku Słupno GOPS.
 
Autobusy linii S3 do godz. 8:30 i po godz 16:00 pojadą ul. Pocztową normalnie.
Kursy linii S3 w godz 8:30-16:00 wykonane będą z objazdem przez Wykowo, bez obsługi przystanków Słupno GOPS i Słupno Bociania.
 

Linie szkolne od 1 września. Koniec objazdu na ul. Pocztowej.

Od środy 1 września zakończony będzie objazd ul. Pocztowej w Słupnie.

Tym samym kursy linii G1 i S3 nie będą już wykonywane przez Wykowo, natomiast wznowiona będzie obsługa przystanków Słupno GOPS i Słupno Bociania.

W dniu 1 września kursy gminnych linii szkolnych zostaną wykonane z uwzględnieniem zróżnicowanych w poszczególnych szkołach godzin rozpoczęcia roku szkolnego: -dojazd do szkoły w Słupnie liniami G1 G2 G3 G4 na godz. 8:00: zgodnie z rozkładem jazdy, -wyjazd powrotny ze szkoły w Słupnie ok. godz. 11:15, -dojazd do szkoły w Liszynie na godz. 8:30: kurs linii G1 wykonany będzie 60 minut później w stosunku do stałego rozkładu jazdy, -wyjazd powrotny ze szkoły w Liszynie wykonany ok godz. 11:30 -dojazd do szkoły w Święcieńcu zostanie wykonany na godz. 11:00, kurs linii G3 będzie wykonany 3h później w stosunku do II kursu stałego rozkładu jazdy, -powrót ze szkoły w Święcieńcu zostanie wykonany ok godz. 12:30

Od 2 września kursy linii szkolnych wykonywane będą wg tymczasowych rozkładów jazdy, stosowanych w czerwcu 2021r, dostępnych w szkołach i na stronie internetowej Gminy Słupno:   https://slupno.eu/rozklad-jazdy/

W ciągu ok. 7 dni zostaną przyjęte i opublikowane stałe rozkłady jazdy na rok szkolny 2021/2022, po ostatecznym ustaleniu planu lekcji stałych i dodatkowych w szkołach.  Możliwe są pewne zmiany liczby kursów i godzin odjazdów w zależności od potrzeb zgłaszanych przez szkoły.

Od 1 września na linii 130 zostaną przywrócone kursy „szkolne”: z Płocka o godz. 5:55 i 14:50, z Szelig o godz. 6:49 i 15:51.

Ulica Pocztowa w Słupnie od 1 września już przejezdna.


Od środy 1 września dla mieszkańców ul. Pocztowej i ulic przyległych umożliwiony będzie przejazd pojazdów osobowych w ciągu budowanej ulicy Pocztowej w Słupnie wraz z mostem na Słupiance. Wznowiony też zostanie na tym odcinku ruch autobusów szkolnych linii G1 i gminnej linii S3. Jednocześnie zwracamy uwagę że ulica Pocztowa wraz z mostem nadal jest placem budowy, konieczne jest więc o ograniczenie prędkości pojazdów, oraz zachowanie szczególnej ostrożności w czasie przejazdu. Dotyczy to szczególnie okolicy mostu, gdzie nadal będą trwały prace przyobiektowe.

Dla pojazdów ciężarowych nadal obowiązuje objazd wynikający z czasowej organizacji ruchu, do czasu zakończenia inwestycji.

Sprzedaż biletów miesięcznych na linię 232 na wrzesień

Na prośbę przewoźnika FHU Osbus, w siedzibie Urzędu Gminy (świetlica, pod salą obrad) uruchomiony będzie punkt sprzedaży biletów miesięcznych na linię 232 na wrzesień 2021r.
Sprzedaż prowadzona będzie we wtorek 31 sierpnia, oraz na zasadzie wyjątku – w środę 1 września, w godz. 8:00-16:00.