CPK – Konsultacje społeczne w sprawie linii kolejowej Płock -Włocławek

Firma IDOM jako Wykonawca zadania pn.: “Opracowanie studium techniczno- ekonomiczno-środowiskowego dla Projektu pn.: P00100046 „Budowa linii kolejowych nr 5 i 50 na odc. Węzeł CPK – Płock – Włocławek” realizowanego na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego, pragnie poinformować, iż został zaplanowany cykl spotkań społecznych z Mieszkańcami w każdej gminie objętej projektem.

  • Data i godzina spotkania: 24.10.2022 (poniedziałek), godz. 17:30
  • Miejsce spotkania: Sala obrad Urzędu Gminy Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno

CEL I PRZEBIEG SPOTKANIA
Celem spotkania jest z jednej strony prezentacja i omówienie rozważanych wariantów, udzielenie odpowiedzi na pytania Mieszkańców, a także uzyskanie oceny rozwiązań i uwag w postaci ankiet. Spotkanie będzie prowadzone w formie prezentacji rozwiązań przez przedstawicieli Zespołu Projektowego Wykonawcy. Udzielą oni odpowiedzi na pytania w zakresie przyjętych rozwiązań technicznych, wpływu każdego z wariantów na nieruchomości Mieszkańców, ale także propozycji rozwiązań w zakresie układu drogowego i powiązania z innymi sieciami komunalnymi na danym obszarze. W spotkaniu uczestniczyć będą także przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego, którzy będą odpowiadać na pytania związane z całością inwestycji – harmonogramem prac, a także kwestiami formalnymi związanymi z lokalizacją linii kolejowej w obszarze Gminy.

MATERIAŁY INFORMACYJNE
Materiały w formie online zostały udostępnione na stronie internetowej:

https://www.cpk.pl/…/konsultacje-spoleczne-dla… w zakładce „STEŚ CPK – Sochaczew – Płock – Włocławek – Lipno”

Plany sytuacyjne ze wstępnie planowanym przebiegiem linii w różnych wariantach na terenie gminy Słupno dostępne są do pobrania: https://idompoland.com/index.php/s/oZpDgfEJnAxixgF

Skrócenie trasy linii G1 w Borowiczkach Pieńkach.

W dniach 13-15 września (wtorek-czwartek, z możliwością przedłużenia w piątek) odcinek ulicy Piastowskiej w Borowiczkach Pieńkach (od ul. Wodnej do ul. Zbożowej) będzie podlegał pracom przy przygotowaniu podbudowy oraz asfaltowaniu. Z tego powodu będzie zasadniczo nieprzejezdny od godz. 8:00 każdego dnia.

Autobusy linii G1 w tych dniach trasę poranną wykonają w całości (obsługa wszystkich przystanków).

Popołudniowe kursy odwozowe linii G1 z Liszyna będą wykonywane natomiast na skróconej trasie – dojeżdżając od ronda w Borowiczkach Pieńkach ulicą Piastowską do okolic ul. Zbożowej (ostatni osiągalny przystanek: Borowiczki Pieńki Świetlica).

Rodziców najmłodszych dzieci zamieszkujących zamknięty odcinek prosimy o odbiór dzieci z przystanku Borowiczki Pieńki Świetlica.

Utrudnienia w ruchu drogowym

Urząd Gminy Słupno przypomina, że trwają prace przy przebudowie ulicy Wawrzyńca Sikory i ulicy Piastowskiej. W związku z prowadzeniem przez Wykonawcę kolejnego etapu prac polegającym na układaniu masy asfaltowej w dniach 13, 14 i 15 września w godzinach 7 – 17 między ulicą Wodną  a ulicą Zbożową będą występowały poważne utrudnienia w ruchu polegające na braku przejezdności.

Za utrudnienia przepraszamy.

Korekty rozkładu jazdy linii G2

Od poniedziałku, 12 września uruchomiony będzie kurs powrotny linii G2 w poniedziałki o godz. 12:45.

Odwóz uczniów będzie realizowany autobusem linii G4 (tras zostaną częściowo połączone). Powrót na trasie linii G2 o godz. 12:45 będzie możliwy na odcinku: Cekanowo – Mirosłąw – Gulczewo – do przystanku Stare Gulczewo (dawna pętla autobusowa). Nie będzie realizowany tym kursem powrót do Nowego Gulczewa, oraz dojazd do Starego Gulczewa w kierunku Rogozina.

Na opublikowanych rozkładach jazdy linii G2 i G4 kurs ten wyróżniony jest na czerwono (nieco opóźniony czas osiągania części przystanków wynika z wydłużenia trasy).

Podobnie w czwartki kursy G2 i G4 o godz. 12:45 będą połączone (bez możliwości dojazdu do Nowego Gulczewa).

Linie szkolne od 1 września.

W dniu 1 września kursy gminnych linii szkolnych zostaną wykonane z uwzględnieniem zróżnicowanych w poszczególnych szkołach godzin rozpoczęcia roku szkolnego:

Szkoła w Słupnie:

dojazd do szkoły w Słupnie liniami: G1 G2 G3 G4 na godz. 9:00 – kursy wykonywane będą 60 minut później w stosunku do stałego rozkładu jazdy,

-wyjazd powrotny ze szkoły w Słupnie ok. godz. 11:15,

Szkoła w Liszynie:

dojazd do szkoły w Liszynie linią G1 na godz. 10:00 – kurs linii G1 wykonany będzie 120 minut później w stosunku do stałego rozkładu jazdy,

-wyjazd powrotny ze szkoły w Liszynie wykonany ok godz. 11:30.

Szkoła w Święcieńcu:

dojazd do szkoły w Święcieńcu linią G3 na godz. 11:00 – kurs linii G3 będzie wykonany 3h później w stosunku do II porannego kursu stałego rozkładu jazdy,

-wyjazd powrotny ze szkoły w Święcieńcu zostanie wykonany ok godz. 12:00.

Od 2 września do odwołania kursy linii szkolnych G1 G2 G3 G4 wykonywane będą rozkładów jazdy, stosowanych w czerwcu 2022r, dostępnych w szkołach i na stronie internetowej Gminy Słupno:   https://slupno.eu/rozklad-jazdy/

W ciągu ok. 7-10 dni zostaną przyjęte i opublikowane stałe rozkłady jazdy na rok szkolny 2022/2023, po ostatecznym ustaleniu planu lekcji stałych i dodatkowych w szkołach.  Możliwe są pewne zmiany liczby kursów i godzin odjazdów w zależności od potrzeb zgłaszanych przez szkoły.

Od 1 września na linii 130 zostaną przywrócone kursy „szkolne”: z Płocka o godz. 5:55 i 14:50, z Szelig o godz. 6:49 i 15:51.

Podobnie na linii S-3 zostaną przywrócona kursy „szkolne”: z Słupna Zajazd o godz. 7:15 i z Borowiczek o godz. 7:46.