Zmiany w rozkładach linii szkolnej G1 (Szkoła Liszyno)

W związku ze zmianami w planie zajęć w Szkole Podstawowej w Liszynie, od poniedziałku 24 lutego wprowadzono korekty w rozkładzie jazdy linii szkolnej G1:
1. W poniedziałki, wtorki i piątki I kursy popołudniowe z Liszyna (12:50) do Wykowa, Borowiczek Pieniek i Bielina, odjeżdżają o godz. 13:35 (dotychczas 12:50)
2. Wprowadzono II na kursie z Liszyna Szkoła (14:50) dodatkowy dojazd do Rydzyna w poniedziałki.

Pozostałe kursy, w tym odjazdy popołudniowe ze szkoły w Słupnie wykonywane są bez zmian. Aktualny rozkład jazdy jest dostępny na stronie internetowej Gminy Słupno w module rozkłady jazdy.

Zmiany w rozkładach jazdy linii 130 od 1 lutego

Od 1 lutego Gmina Słupno zmuszona jest wprowadzić zmiany w w rozkładzie jazdy linii 130, wynikające z bardzo wysokiego wzrostu kosztów obsługi tej linii.
Linia ta w dużej części jest finansowana przez Gminę Słupno poprzez dotację wypłacaną Miastu Płock za każdy kilometr wszystkich kursów na obszarze naszej gminy.
Na początku grudnia gmina otrzymała propozycję kontynuacji obsługi linii przez KM Płock, jednak z kwotą dotacji za 1 km zwiększoną aż o 44% w stosunku do roku ubiegłego, jak też z propozycją likwidacji dużej części kursów (w tym np. wszystkich w soboty i niedziele, oraz 35% kursów w dni robocze).
Mając na uwadze znaczenie transportu zbiorowego dla naszych mieszkańców Rada Gminy zwiększyła kwotę dotacji do linii 130 o ok 15% w stosunku do roku poprzedniego, a jednocześnie uzyskano w rozmowach z Urzędem Miasta Płock niewielką korektę w dół stawki dotacji za 1km w stosunku do pierwotnie oferowanej. Dokonano też niezbędnych (choć znacznie mniejszych niż proponowane przez Miasto Płock) redukcji kursów, przy zachowaniu bez większych zmian najważniejszych dla naszych mieszkańców kursów w godzinach np. dojazdów i powrotów z pracy i szkół.
Redukcje oferty przewozowej dotyczą w praktyce wszystkich gmin, które zlecają obsługę komunikacyjną miastu Płock, średnie obserwowane redukcje kursów w innych gminach w dni robocze wynoszą 30-35% kursów, w niedziele najczęściej rezygnuje się z obsługi w ogóle. Na tym tle, dzięki zaangażowaniu w Gminie Słupno zwiększonych środków z budżetu gminy redukcja ilości kursów w dni robocze wynosi tylko 15%, przy zachowaniu, pomimo okrojonej ich liczby – kursów niedzielnych.
Pomimo konieczności zastosowania pewnej redukcji kursów:
– wprowadzono również zmiany ułatwiające dojazd i powrót z Płocka: – zagęszczono kursy służące dojazdowi do Płocka między godz. 7:00 a 8:00. Obecnie dojazd do przystanku Jachowicza możliwy jest na godz.: 7:10, 7:30, 7:44.
-wydłużono kurs powrotny z Płocka o godz. 11:35 (obecnie od przystanku Jachowicza Teatr).
Nowe rozkłady są umieszczone na stronach gminy w zakładkach rozkłady jazdy, oraz na stronie Operatora – KM Płock

Nowe przystanki na linii 130

Od soboty, 1 lutego w ciągu linii 130 następują zmiany w lokalizacji przystanków:
– przystanek Cekanowo, Miła (w ciągu drogi krajowej nr 62, w stronę do Płocka) przestaje być obsługiwany ze względów bezpieczeństwa. Zostaje on zastąpiony nowym przystankiem Cekanowo, Wiejska (przy ul. Wiejskiej, zlokalizowany ok 60m przed skrzyżowaniem z drogą DK62)
– uruchomiona zostaje nowa para przystanków Cekanowo Stokrotki w ciągu ul. Wiejskiej, zlokalizowana w połowie jej długości.

Zmiana rozkładu jazdy na liniach S2 i 215

Od Poniedziałku, 20 stycznia 2020r wchodzi w życie zmiana rozkładu linii S-2 oraz powiązanej linii 215 według wcześniej prezentowanych założeń:

Najistotniejsze zmiany to:
– wprowadzenie dodatkowego kursu porannego 215: 9:40 z Płocka (S-2: 10:03 z Słupna do Barcikowa, 10:46 ze Święcieńca do Słupna) oraz 11:04 ze Słupna do Płocka, ułatwiającego zarówno przejazdy wewnątrzgminne, jak i dojazd do Płocka,
– wprowadzenie kursu wieczornego z Płocka 215: o godz. 22:20 dla osób powracających z pracy (zastąpi on kurs 20:25, który nie będzie wykonywany)
– opóźnienie popołudniowych kursów linii 215 z Płocka: z godz. 15:50 na 16:20, z godz. 18:25 na 18:40,
– opóźnienie porannego kursu linii 215 z godz. 7:30 na 7:40,
– kursy wykonywane w dni robocze: 6:20 i 14:50 z Płocka (7:11 i 16:01 ze Święcieńca) wykonywane będą w dni nauki szkolnej.
Wprowadzone będą też korekty czasów przejazdów poszczególnych odcinków, w związku z tym również na innych kursach następują kilkuminutowe różnice w czasach odjazdów z niektórych przystanków.

Zaktualizowane rozkłady jazdy linii S-2 i 215 są dostępne w module rozkłady jazdy

Zmiany w rozkładach linii szkolnej G1 (Szkoła Liszyno)

W związku ze zmianami w rozkładach zajęć w szkołach wprowadzono korekty w rozkładzie jazdy linii szkolnej G1:
1. Usunięto we wtorki i czwartki dodatkowe kursy popołudniowe z Liszyna (15:30) do Wykowa, Borowiczek Pieniek i Bielina, w związku z zakończeniem zajęć dodatkowych w szkole w Liszynie.
2. Wprowadzono I na kursie z Liszyna Szkoła (12:50) dodatkowy dojazd do Rydzyna w piątki.
3. Usunięto na II kursie w środy przejazd z Słupna do Liszyna (14:20)  z powodu braku wykorzystania przez uczniów.
Pozostałe kursy wykonywane są bez zmian.
Aktualny rozkład jazdy jest dostępny na stronie internetowej Gminy Słupno w module rozkłady jazdy.

Sprzedaż biletów miesięcznych na linię 215 na styczeń 2020

Na prośbę przewoźnika PKS Gostynin, w siedzibie Urzędu Gminy uruchomiony będzie punkt sprzedaży biletów miesięcznych na linię 215 na styczeń.
Sprzedaż prowadzona będzie :
– w poniedziałek, 30 grudnia w godzinach 8:00-16:00
– we wtorek 31 grudnia w godzinach 8:00-14:00
– w czwartek 2 stycznia w godzinach 8:00-16:00