Korekta rozkładu jazdy linii 130

Na wnioski mieszkańców wprowadzono korektę czasu odjazdów niektórych kursów linii 130 w dni robocze w kierunku do Płocka.
Dotychczasowy kurs z Szelig 12:48 został przyspieszony o 20 minut (obecnie odjazd 12:28) w celu poprawienia połączeń z liniami 33 i 35.
Dotychczasowy kurs z Szelig 14:45 został opóźniony o 5 minut (obecnie odjazd 14:50).
Zaktualizowany rozkład linii 130 został umieszczony w module rozkład jazdy.
Kursy zmodyfikowane wyróżnione są kolorem niebieskim.

Zawieszenie komunikacji zbiorowej w niedziele i święta.

W związku z ograniczeniami w przemieszczaniu się osób, wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2012r  informujemy iż do odwołania zawieszone zostaje kursowanie autobusów wszystkich linii komunikacji zbiorowej w Gminie Słupno – we wszystkie niedziele i święta począwszy od dnia 29 marca 2020r.

Sprzedaż biletów miesięcznych na linię 215 na kwiecień

Na prośbę przewoźnika: PKS Gostynin, w siedzibie Urzędu Gminy (Świetlica) uruchomiony będzie punkt sprzedaży biletów miesięcznych na linię 215 na kwiecień.
Sprzedaż prowadzona będzie :
-w poniedziałek, 30 marca w godzinach 8:00-16:00
-we wtorek, 31 marca w godzinach 8:00-16:00

Uwaga: sprzedaż nie będzie prowadzona w dniu 1 kwietnia.

Funkcjonowanie linii S-2/215 od 16 marca

W uzupełnieniu do informacji z 12 marca informujemy, iż po analizie, pomimo zawieszenia nauki w szkołachpodjęta została decyzja utrzymania i wykonywania we wszystkie dni robocze kursów linii S-2 i 215 oznaczonych jako “S” (przeznaczonych do wykonania wg rozkładu tylko w dni nauki szkolnej).
Dotyczy to również kursów 6:20 z Płocka i 7:11 ze Święcieńca, które pierwotnie miały być nie wykonywane do czasu wznowienia zajęć w szkołach.

Sprzedaż biletów miesięcznych na linię 215 na marzec

Na prośbę przewoźnika PKS Gostynin, w siedzibie Urzędu Gminy uruchomiony będzie punkt sprzedaży biletów miesięcznych na linię 215 na marzec.
Sprzedaż prowadzona będzie :
-w czwartek, 27 lutego w godzinach 8:00-16:00
-w piątek, 28 lutego w godzinach 8:00-15:00
-w poniedziałek, 2 marca w godzinach 8:00-16:00

Zmiany w rozkładach linii szkolnej G1 (Szkoła Liszyno)

W związku ze zmianami w planie zajęć w Szkole Podstawowej w Liszynie, od poniedziałku 24 lutego wprowadzono korekty w rozkładzie jazdy linii szkolnej G1:
1. W poniedziałki, wtorki i piątki I kursy popołudniowe z Liszyna (12:50) do Wykowa, Borowiczek Pieniek i Bielina, odjeżdżają o godz. 13:35 (dotychczas 12:50)
2. Wprowadzono II na kursie z Liszyna Szkoła (14:50) dodatkowy dojazd do Rydzyna w poniedziałki.

Pozostałe kursy, w tym odjazdy popołudniowe ze szkoły w Słupnie wykonywane są bez zmian. Aktualny rozkład jazdy jest dostępny na stronie internetowej Gminy Słupno w module rozkłady jazdy.

Zmiany w rozkładach jazdy linii 130 od 1 lutego

Od 1 lutego Gmina Słupno zmuszona jest wprowadzić zmiany w w rozkładzie jazdy linii 130, wynikające z bardzo wysokiego wzrostu kosztów obsługi tej linii.
Linia ta w dużej części jest finansowana przez Gminę Słupno poprzez dotację wypłacaną Miastu Płock za każdy kilometr wszystkich kursów na obszarze naszej gminy.
Na początku grudnia gmina otrzymała propozycję kontynuacji obsługi linii przez KM Płock, jednak z kwotą dotacji za 1 km zwiększoną aż o 44% w stosunku do roku ubiegłego, jak też z propozycją likwidacji dużej części kursów (w tym np. wszystkich w soboty i niedziele, oraz 35% kursów w dni robocze).
Mając na uwadze znaczenie transportu zbiorowego dla naszych mieszkańców Rada Gminy zwiększyła kwotę dotacji do linii 130 o ok 15% w stosunku do roku poprzedniego, a jednocześnie uzyskano w rozmowach z Urzędem Miasta Płock niewielką korektę w dół stawki dotacji za 1km w stosunku do pierwotnie oferowanej. Dokonano też niezbędnych (choć znacznie mniejszych niż proponowane przez Miasto Płock) redukcji kursów, przy zachowaniu bez większych zmian najważniejszych dla naszych mieszkańców kursów w godzinach np. dojazdów i powrotów z pracy i szkół.
Redukcje oferty przewozowej dotyczą w praktyce wszystkich gmin, które zlecają obsługę komunikacyjną miastu Płock, średnie obserwowane redukcje kursów w innych gminach w dni robocze wynoszą 30-35% kursów, w niedziele najczęściej rezygnuje się z obsługi w ogóle. Na tym tle, dzięki zaangażowaniu w Gminie Słupno zwiększonych środków z budżetu gminy redukcja ilości kursów w dni robocze wynosi tylko 15%, przy zachowaniu, pomimo okrojonej ich liczby – kursów niedzielnych.
Pomimo konieczności zastosowania pewnej redukcji kursów:
– wprowadzono również zmiany ułatwiające dojazd i powrót z Płocka: – zagęszczono kursy służące dojazdowi do Płocka między godz. 7:00 a 8:00. Obecnie dojazd do przystanku Jachowicza możliwy jest na godz.: 7:10, 7:30, 7:44.
-wydłużono kurs powrotny z Płocka o godz. 11:35 (obecnie od przystanku Jachowicza Teatr).
Nowe rozkłady są umieszczone na stronach gminy w zakładkach rozkłady jazdy, oraz na stronie Operatora – KM Płock