Sprzedaż biletów miesięcznych na linię 215 na styczeń 2020

Na prośbę przewoźnika PKS Gostynin, w siedzibie Urzędu Gminy uruchomiony będzie punkt sprzedaży biletów miesięcznych na linię 215 na styczeń.
Sprzedaż prowadzona będzie :
– w poniedziałek, 30 grudnia w godzinach 8:00-16:00
– we wtorek 31 grudnia w godzinach 8:00-14:00
– w czwartek 2 stycznia w godzinach 8:00-16:00

Komunikacja w okresie Świąteczno – Noworocznym

W dniu 24 grudnia (Wigilia) oraz 31 grudnia (Sylwester) kursy autobusów w Gminie Słupno zostaną ograniczone w godzinach popołudniowych:
 1. Autobusy linii obsługujących południową część gminy (S1, S3, S5) będą wykonywały kursy wg rozkładu jazdy dzień roboczy, do ok. godziny 15:20.
  Wykaz ostatnich wykonanych kursów:
  – S1: z Borowiczek:  14:50
  – S1: ze Słupna:        15:12
  – S3: z Borowiczek:  14:42
  – S3: ze Słupna:        15:12
  – S5: z Borowiczek:  13:45
  – S5: z Rydzyna:        13:55
 2. Autobusy linii 215 i S2 będą wykonywały kursy wg rozkładu na dzień roboczy, z ograniczeniami w godzinach wieczornych:
 3. W dniu 24 grudnia (Wigilia) kursy linii S2 nie będą wykonywane po godz 15:15.

  Ostatni WYKONANY KURS S2 ze Słupna: 15:13 (kurs 215 z Płocka: 14:50)

 4. W dniu 31 grudnia (Sylwester) Kursy linii S2 nie będą wykonywane po godz 19:00.

  Ostatni WYKONANY KURS S2 ze Słupna: 18:48 (kurs 215 z Płocka: 18:25)

 5. Autobusy linii 130 będą wykonywały kursy wg rozkładu na dzień roboczy, oprócz kursów szkolnych – do ok. godz 17:00. Nie będą wykonane kursy szkolne: 14:50 z Płocka, 15:51 z Szelig.
  Wykaz ostatnich kursów w dniach 24 i 31 grudnia:
  – 16:40 z Płocka
  – 17:31 z Szelig
W dniach: 25 i 26 grudnia, oraz 1 stycznia autobusy linii 130, 215, S2, S1, S3, S5 nie kursują.

W dniu 6.01 nie kursują autobusy linii 130, S1, S3 S5. Autobusy linii 215/S2 kursują jak w niedzielę.

Planowane zmiany w rozkładzie jazdy linii S-2 i 215

W pierwszej dekadzie grudnia planowane są zmiany w rozkładzie jazdy linii S-2 oraz 215, wynikające z wniosków mieszkańców, omawianych dodatkowo na zebraniach sołeckich w październiku, oraz wniosków Gminy z obserwacji linii (np. wydłużone będą czasy przejazdów niektórych kursów).
Najistotniejsze zmiany to:
– wprowadzenie dodatkowego kursu porannego 215: 9:40 z Płocka (S-2: 10:03 z Słupna do Barcikowa, 10:46 ze Święcieńca do Słupna) oraz 11:04 ze Słupna do Płocka, ułatwiającego zarówno przejazdy wewnątrz gminne, jak i dojazd do Płocka,
– wprowadzenie kursu wieczornego z Płocka 215: o godz. 22:20 dla osób powracających z pracy (zastąpi on kurs 20:25, który nie będzie wykonywany)
– opóźnienie popołudniowych kursów linii 215: z godz. 15:50 na 16:20, z godz. 18:25 na 18:40,
– opóźnienie porannego kursu linii 215 z godz. 7:30 na 7:40,
– kursy wykonywane w dni robocze: 6:20 i 14:50 z Płocka (7:11 i 16:01 ze Święcieńca) wykonywane będą w dni nauki szkolnej.
Wprowadzone będą też korekty czasów przejazdów poszczególnych odcinków, w związku z tym również na innych kursach następują kilkuminutowe różnice w czasach odjazdów z niektórych przystanków.
Termin wprowadzenia zmiany rozkładu jazdy zależny jest od zakończenia procesu uzyskiwania przez przewoźnika zmiany uzgodnień korzystania z przystanków w Płocku, oraz zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób – wydawanego przez Urząd Miasta Płocka.
O wprowadzeniu zmienionego rozkładu poinformujemy niezwłocznie po zakończeniu procedur administracyjnych.

Sprzedaż biletów miesięcznych na linię 215 na grudzień

Na prośbę przewoźnika: PKS Gostynin, w siedzibie Urzędu Gminy uruchomiony będzie punkt sprzedaży biletów miesięcznych na linię 215 na grudzień.
Sprzedaż prowadzona będzie :
-w czwartek – 28 listopada w godzinach 8:00-16:00
-w piątek – 29 listopada w godzinach 8:00-15:00
-w poniedziałek – 2 grudnia w godzinach 8:00-16:00

Komunikacja autobusowa w dniu 1 listopada

W dniu Wszystkich Świętych (1 listopada) autobusy w Gminie Słupno będą wykonywały kursy wg poniższych zasad:
 
 • Linia 130 kursuje wg rozkładu jazdy na niedzielę.
 • Linie S2 i 215 kursują wg rozkładu na niedzielę, dodatkowo zostaną wykonane kursy:
  – 9:40 z Płocka (na linii 215)
  – 10:03 z Słupna do Święcieńca i Barcikowa (na linii S2)
  – 10:25 z Barcikowa do Święcieńca i Słupna (na linii S2)
  – 11:04 ze Słupna do Płocka (na linii 215)
Pasażerowie udający się do Płocka liniami 215 i 130 mogą na przystanku Armii Krajowej kontynuować podróż do centrum
i do Cmentarza Komunalnego w Płocku liniami specjalnymi KM Płock: 71, 72 i 73. Wypadkowa częstotliwość odjazdów tych linii wynosi 5 min. Trasa linii 71 prowadzi dodatkowo w okolice Starego Cmentarza przy Dobrzyńskiej w Płocku. Linie 71, 72, 73 są w dniu 1 listopada bezpłatne
 
Linie obsługujące południową część gminy (S1, S3, S5) będą wykonywały kursy wg rozkładu jazdy na niedzielę,
ze wzmocnieniem dodatkowymi kursami:
– 10:50, 12:00, 13:00 ze Słupna do Borowiczek (na linii S1)
– 11:15, 12:25, 13:25 z Borowiczek do Słupna (na linii S1)
– 10:15, 12:15, 13:15, 14:15 ze Słupna do Borowiczek (linia S3)
– 10:45, 11:45, 12:45, 14:45 z Borowiczek do Słupna (linia S3)
– 14:00 z Borowiczek do Rydzyna (na linii S5)
– 14:10 z Rydzyna do Borowiczek (na linii S5)
 
Pasażerowie linii S1, S3, S5 mogą na przystanku Borowiczki Park kontynuować podróż linią specjalną 73 (do Cm. w Imielnicy
i do Cm. Komunalnego w Płocku – kursuje co 15 min), oraz linią specjalną 76 do cmentarza przy ul. Gościniec – kurs co 60 min. Linie 73 i 76 są w dniu 1 listopada bezpłatne.
 
Poniżej prezentujemy rozkłady jazdy dla linii, które w dniu 1 listopada będą wykonywały kursy dodatkowe:

Sprzedaż biletów miesięcznych na linię 215 na listopad.

Na prośbę przewoźnika: PKS Gostynin, w siedzibie Urzędu Gminy (świetlica pod salą obrad) uruchomiony będzie punkt sprzedaży biletów miesięcznych na linię 215 na listopad.
Sprzedaż prowadzona będzie w godzinach 8:00-16:00:
– w środę, 30 października
– w czwartek 31 października
– w poniedziałek 4 listopada

Komunikat dla mieszkańców Borowiczek-Pieniek

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Urzędu Gminy w Słupnie informuje, że na terenie miejscowości Borowiczki-Pieńki od dnia 10 października 2019r. będą realizowane wymiany wodomierzy głównych oraz montaż nakładek radiowych. Wymiany oraz montaż będą odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 – 18:00. Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których zamontowany jest wodomierz. Wymiany dokonywać będą pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Urzędu Gminy w Słupnie. Nadmieniamy, że nasi pracownicy posiadają upoważnienia do wykonywania w/w prac. W przypadku wątpliwości celem potwierdzenia tożsamości pracownika prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem: 24 267 95 62.