Dodatkowe kursy na linii S3

Od poniedziałku, 21 września uruchomione zostaną dodatkowe kursy na linii S3 w godzinach porannych, w celu ułatwienia dojazdu uczniom do szkół:
– ze Słupna (7:15) przez Liszyno, Rydzyno (ok.7:33) do Borowiczek Pieniek Zakątek (7:41) z połączeniem skomunikowanym linii 233 do Borowiczek Park (dojazd ok. 7:45)
– z Borowiczek powrót linią 233 (7:46), a od Borowiczek Pieniek Zakątek linią S-3 (7:49) do Rydzyna, Liszyna,  i Słupna.
Kursy wykonywane będą w dni nauki szkolnej.

Rozkłady jazdy, wraz z nowym kursem wyróżnionym kolorem niebieskim znajdują się na stronie Gminy w module: rozkład jazdy.

Zmiana rozkładów linii szkolnej G1

Informujemy, że od dnia 16 września skorygowane zostaną rozkłady jazdy linii G1 w celu dostosowania do nowego planu lekcji w szkole w Liszynie:
1. Dodany będzie III kurs popołudniowy z Liszyna o godz.15:30 w poniedziałki i czwartki,
2. Dodany będzie III kurs popołudniowy z Liszyna o godz.15:40 w środy,
3. I kursy popołudniowe w Poniedziałki, Środy, Czwartki przesunięto z godz. 12:55 na 13:35.

Rozkłady oraz mapy linii znajdują się tradycyjnie na stronie internetowej gminy, w module rozkłady jazdy: https://slupno.eu/rozklad-jazdy/

Autobusy szkolne w roku szkolnym 2020/21 i zmiana rozkładów linii szkolnych G1 i G3

Informujemy, że od dnia 3 września skorygowane zostaną rozkłady jazdy linii G1 i G3 w celu dostosowania do nowego planu lekcji w szkołach:

1. Na linii G1 popołudniowe kursy powrotne z godz. 13:35 zostają przesunięte na godz. 12:55
2. Na linii G3 poranne kursy na godz 8:00 zostają uzupełnione o kursy na godz. 7:00 we wszystkie dni tygodnia.

Kursy linii szkolnych G2 i G4 wykonywane są według stałego rozkładu jazdy obowiązującego w marcu br.

 
Rozkłady oraz mapy linii znajdują się tradycyjnie na stronie internetowej gminy, w module rozkłady jazdy: https://slupno.eu/rozklad-jazdy/
W najbliższych dniach możliwe są dalsze ich modyfikacje wraz z uruchamianiem dodatkowych zajęć przez szkoły oraz dopracowywaniem ostatecznego planu lekcji w szkołach.
 
W bieżącym roku szkolnym, podobnie jak w poprzednim Gmina Słupno dokonuje zakupu biletów miesięcznych dla uczniów korzystających z linii szkolnych (dla uczniów dojazd jest bezpłatny).
Uwaga: po zmianach prawnych stosowany jest nowy wzór deklaracji będącej podstawą do korzystania z przewozów.
W związku z tym zachodzi konieczność złożenia przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji korzystania z dowozu do dnia 10 września.
Deklaracje są dostępne dla uczniów w szkołach, lub w wersji elektronicznej poniżej:
Wypełnione deklaracje można dostarczyć do szkół , lub do Urzędu Gminy Słupno do biura podawczego przy wejściu głównym, lub do pokoju 11.

Sprzedaż biletów miesięcznych na linię 232 na wrzesień.

Na prośbę przewoźnika: FHU Osbus, w siedzibie Urzędu Gminy (świetlica, pod salą obrad) uruchomiony będzie punkt sprzedaży biletów miesięcznych na linię 232 na wrzesień 2020.
Sprzedaż prowadzona będzie:
-w poniedziałek 31 sierpnia w godz.: 8:00-17:00
-we wtorek, 1 września w godz. 8:00-16:00.

Uruchomienie linii 232 do Płocka. Zmiany w rozkładzie jazdy linii S-2.

Od dnia 25 sierpnia (wtorek) uruchomiona zostanie przez przewoźnika: FHU Osbus linia nr 232, skomunikowana z linią S-2, dzięki czemu pasażerowie korzystający z linii S-2 uzyskają, tak jak dotychczas połączenie skomunikowane z Płockiem.
Linia 232 zastępuje poprzednio funkcjonującą linię 215 na odcinku: Nowe Gulczewo Wołodyjowskiego – Płock Jachowicza 40.
Według zapowiedzi przewoźnika taryfa opłat na linii 232 będzie identyczna jak na linii 215. W rozkładzie jazdy pojawił się nowy kurs powrotny z Płocka o godz. 21:15.

W związku z powyższym od dnia 25 sierpnia przestaje obowiązywać tymczasowy rozkład jazdy linii S-2. Nowy , stały rozkład jazdy opublikowany jest w module rozkłady jazdy.
Ponieważ nastąpiły kilku- kilkunastominutowe korekty czasów odjazdów większości kursów – prosimy pasażerów o sprawdzenie kursów, z których na co dzień korzystają.
Linia S-2, tak jak inne linie gminne jest bezpłatna na odcinku Nowe Gulczewo, Wołodyjowskiego aż do Barcikowa.

Zmiany w układzie komunikacyjnym w Gminie Słupno od 1 sierpnia.

W związku z podpisaniem w dniu 2 lipca br. umowy z Wojewodą Mazowieckim dotyczącej dopłaty do gminnych linii komunikacyjnych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, kierowanego do samorządów tworzących nowe linie, lub ich głębokie modyfikacje – wprowadza się nowy układ linii w naszej gminie.
 
W nowym układzie komunikacyjnym funkcjonować będą dwie linie o dotychczasowym oznakowaniu (S1, S3), ale o zmienionym przebiegu:
S1 – Słupno – Młynarska – Wykowo – Borowiczki-Pieńki Łąkowa,
S3 – Słupno – Pocztowa – Liszyno – Bielino – Rydzyno – Borowiczki-Pieńki Zakątek.

Obydwie te linie będą skomunikowane, tak jak dotychczas, połączeniem z przystankiem Borowiczki (Park), gdzie możliwa będzie przesiadka na linie miejskie 3 i 35.  Przyjęto też wyższy standard obsługi (8-9 kursów dziennie na każdej z nich), niż dotychczas.
 
Przebieg linii S2 wydłużony będzie ze Słupna do przystanku Nowe Gulczewo Wołodyjowskiego, gdzie planowane jest połączenie skomunikowane do centrum Płocka (podobnie jak obecnie). Rozkład jazdy nowej linii S2 podlega niewielkim, kilkuminutowym korektom w stosunku do obecnego. Pasażerów prosimy o sprawdzenie kursów, z których na co dzień korzystają.

Do czasu utworzenia połączenia skomunikowanego z centrum Płocka (ok. 2 tygodnie) autobusy linii S2 będą kursowały wg tymczasowego rozkładu jazdy ze skomunikowaniem w Słupnie z linią 130, lub ze skomunikowaniem z linią 3 w obszarze Nowego Gulczewa.

Nowe rozkłady jazdy, w tym tymczasowy rozkład jazdy linii S-2, schemat linii oraz mapy poszczególnych linii umieszczone są w dziale: rozkład jazdy.
Przewozy w granicach gminy Słupno, na liniach S1, S2, S3 pozostają nadal bezpłatne.

Autobusy szkolne w dniu 26 czerwca (zakończenie roku szkolnego)

W dniu 26 czerwca (piątek) uruchomione zostaną kursy dowozowe do szkoły z Słupnie w związku z zakończeniem roku szkolnego.
Kursy poranne zostaną wykonane na liniach:
G2 – według stałego rozkładu jazdy (Stare Boryszewo 7:13, N.Gulczewo Sobieskiego 7:19, Stare Gulczewo 7:27, Cekanowo Wiejska 7:35, Słupno Miszewska 7:42)
G4 – według stałego rozkładu jazdy (Miszewko Stefany 7:09, Miszewko Strzałkowskie 7:14, Mirosław I 7:17, Mirosław Plebanka 7:23, Cekanówek 7:28, Cekanowo Lazurowa: 8:32 Słupno Miszewska 8:34, Słupno, Młynarska: 7:40)
G3+G1, na wybranych częściach tras z obsługą przystanków: Szeligi 7:35, Słupno Kalinowa 7:38, Słupno Jasna 7:39, Słupno Krzelewo: 7:40, Słupno Bociania 7:48, Słupno GOPS 7:50 (przebieg trasy na załączonym schemacie).
Kursy powrotne przewidziane są ok. godz.10:00

Autobusy szkolne w dniach egzaminu ósmoklasisty

W dniach 16,17,18 czerwca uruchomione zostaną kursy dowozowe do szkoły z Słupnie dla uczniów uczestniczących w egzaminie ósmoklasisty.
Kursy poranne zostaną wykonane na liniach:
G2 – 30 minut później w stosunku do stałego rozkładu jazdy (Stare Boryszewo 7:43, N.Gulczewo Sobieskiego 7:49, Stare Gulczewo 7:57, Cekanowo Wiejska 8:05, Słupno Miszewska 8:12)
G4 – 30 minut później w stosunku do stałego rozkładu jazdy (Miszewko Stefany 7:40, Miszewko Strzałkowskie 7:43, Mirosław I 7:47, Mirosłąw Plebanka 7:53, Cekanówek 7:58, Cekanowo Lazurowa: 8:02 Słupno Miszewska 8:04, Słupno, Młynarska: 8:10)
G3+G1, na wybranych częściach tras z obsługą przystanków: Szeligi 8:00, Słupno Kalinowa 8:03, Słupno Jasna 8:04, Słupno Krzelewo: 8:05, Słupno Bociania 8:13, Słupno GOPS 8:16.
Kursy powrotne przewidziane są po zakończeniu egzaminów:
16 czerwca – ok. 11:30
17,18 czerwca – ok. 11:00
Z przewozu korzystać mogą wszyscy uczniowie klas ósmych, również uczniowie, którzy nie złożyli deklaracji korzystania ze stałych dowozów szkolnych.