Zmiany w rozkładach jazdy linii S1 i S3 od 1 marca.

Z powodu istotnych zmian rozkładów jazdy linii nr 3 oraz stwierdzanych regularnych opóźnień przyjazdów kursów linii 3 i 130 z Płocka – w celu zachowania możliwości przesiadek  z- i na linie gminne S1 i S3, oraz uwzględniając zgłaszane przez mieszkańców potrzeby komunikacyjne  – od piątku, 1 marca wprowadzone będą następujące zmiany w rozkładach linii S1 i S3:
1. W dni robocze:
– wprowadzenie kursu linii S1 ze Słupna o godz. 7:07 (dojazd do Borowiczek na ok. 7:26 z możliwością przesiadki na kurs linii 3 o  7:29) – dedykowanego głównie młodzieży szkolnej z Wykowa i Borowiczek-Pieniek. Kurs będzie wykonywany z pominięciem ul. Młynarskiej z uwagi na konieczność ograniczenia czasu przejazdu,
– wprowadzenie kursu linii S1 z Borowiczek o godz 7:28 (dojazd do Słupna na godz. 7:55 z możliwością przesiadki na autobus linii 130  8:05),
– wprowadzenie kursu linii S3 ze Słupna o godz. 13:33 zamiast 12:10,
– wprowadzenie kursu linii S3 z Borowiczek o godz. 13:00,
– wprowadzenie kursu linii s1 ze Słupna o godz. 12:25,
– kilkuminutowe opóźnienie odjazdów większości kursów linii S1 i S3 wykonywanych w godz. popołudniowych w obu kierunkach,
– likwidacja kursów S1 4:00 i S3 4:23 (brak pasażerów).
2. W soboty i niedziele większość kursów linii S1 i S3 zostało przyspieszonych (od 2 do 23 minut). Uzyskano znaczne skrócenie oczekiwania na przesiadki autobusy linii nr 3.
Zgodnie z przyjętymi standardami – w nowych rozkładach jazdy dostępnych na stronach internetowych Gminy Słupno – zmienione kursy wyróżnione są niebieską czcionką.
sss