POSIEDZENIE SZTABU KRYZYSOWEGO w dniu 19 lipca 2021r. w URZĘDZIE GMINY W SŁUPNIE

W dniu dzisiejszym godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy w Słupnie Wójt Gminy Słupno – Marcin Zawadka zwołał kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego w związku z przejściem w sobotę gwałtownej burzy na terenie gminy Słupno. W spotkaniu, oprócz kierownictwa i pracowników Urzędu, wzięli udział m.in.: Pan Jacek Ozdoba – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pani Anna Trzeciakowska – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Pan Tomasz Wujek – zastępca Dyrektora RZGW ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą, Pan Piotr Jakubowski – kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego Powiatu Płockiego, Pan Jacek Starczewski – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Płocku.
Spotkanie zostało zwołane w celu przedstawienia sytuacji jaka nastąpiła w ostatnim czasie na terenie gminy, wstępnego oszacowania strat, zagrożeń oraz ustalenia możliwości zabezpieczenia w przyszłości domostw i gospodarstw mieszkańców. Wójt przypomniał, że podobna katastrofa w gminie miała miejsce w roku 2010, kiedy to odpowiednie wtedy instytucje obiecywały działania zabezpieczające mieszkańców. Jednak w jego ocenie wszelkie prace dotyczące wykonania były niewystarczające czego efektem są zniszczenia dokonane podczas powodzi w lutym oraz w ostatnim tygodniu. Przedstawiciele RZGW zapewnili o przeprowadzeniu w najbliższym czasie prac interwencyjnych polegających na usuwaniu gałęzi i drzew uniemożliwiających przepływ wody na rzece. Następnie po 15 sierpnia ma nastąpić zaplanowana konserwacja rzeki wraz z jej czyszczeniem i koszeniem. Jednocześnie zapewniono , że w najbliższym czasie zmieniony zostanie harmonogram i plan prac zadań inwestycyjnych zabezpieczających mieszkańców gminy Słupno przed kolejną powodzią. Prace będą związane m.in. z naprawą uszkodzonego koryta rzeki w jej dolnej części oraz podwyższeniu wału przeciwpowodziowego. W dalszej perspektywie projektowane jest stworzenie zbiornika retencyjnego zbierającego wody opadowe.
O możliwości wsparcia gminy zapewnił również Pan Jacek Ozdoba – Poseł na Sejm RP, który będzie wspierał działania gminy zmierzając do uzyskania rekompensaty finansowej za poniesione szkody.
Na spotkaniu omówiono również współpracę z Powiatem Płockim w zakresie usuwania szkód i zapewnienie niezbędnego do tych działań sprzętu oraz Państwowa Straż Pożarna w Płocku zapewniła dalszą pomoc i wsparcie gminy.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, strażakom i pracownikom za pomoc w usuwaniu skutków kataklizmu. O wszelkich ustaleniach i rozporządzeniach będziemy informować na bieżąco.
 
sss