Pozbądź się odpadów wielkogabarytowych,niebezpiecznych i remontowo-budowlanych

Pozbądź się odpadów wielkogabarytowych,niebezpiecznych i remontowo-budowlanych.
Zbliża się termin mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i remontowo-budowlanych.
Aby z niej skorzystać należy w terminie od 14 do 7 dnia przed datą zbiórki wskazaną w harmonogramie odbioru odpadów złożyć wniosek do Urzędu Gminy w Słupnie, ul. Miszewska 8A, 09-472 Słupno. Wniosek można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub elektronicznie: ug@slupno.eu.
Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy oraz na stronie www.slupno.eu w zakładce Gminna Gospodarka Odpadami/Deklaracje i druki.
sss