PRZEKAZANIE SPRZĘTU DLA OSP SŁUPNO

W dniu 8 listopada 2022 roku Wójt Gminy Słupno Marcin Zawadka przekazał jednostce OSP Słupno kamerę termowizyjną Flir K33 oraz 5 kpl ubrań specjalnych zakupione w ramach zadania OSP-2022. Wartość zakupionego wyposażenia wyniosła 40 500,00 zł., z czego dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego – 20 000,00 zł. , budżet Gminy Słupno – 20 500,00 zł.

Podczas przekazania obecni byli Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji – Dyrektor Delegatury w Płocku Tomasz Kominek, Prezes OSP Słupno Dariusz Orłowski, Naczelnik OSP Słupno Krzysztof Różalski oraz członek OSP Słupno Piotr Maksymow.

#Mazowszepomaga , #programywsparcia , #solidarnośćmazowiecka

„Sprzęt specjalistyczny oraz środki ochrony osobistej strażaka współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP-2022”

sss