OTWARCIE DROGI DO PERN

W minionym tygodniu została uroczyście otwarta droga wewnętrzna Cekanowo do bazy magazynowej Miszewko Strzałkowskie należącej do grupy PERN. Długość odcinka to 1600m. Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonał Pan Andrzej Pietrzak – Radny Gminy Słupno i sołtys wsi Mirosław, Pan Jacek Ozdoba – Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Pan Rafał Miland – Wiceprezes Spółki PERN. Towarzyszyli im Wójt Marcin Zawadka, Paweł Baranowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Słupno, Pan Piotr Andrzejewicz – Wykonawca, a tym samym Prezes firmy PRD Gostynin, Pani Joanna Wereszczyńska – Naczelnik Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju Gminy oraz ks. Zbigniew Cichewicz – Proboszcz z parafii w Miszewku Strzałkowskim.

W ramach zadania sfrezowano nawierzchnię asfaltową, ułożono siatkę szklaną oraz dwie warstwy asfaltu: wiążącą i ścieralną, wykonano 0,5m pobocza z kruszywa oraz sfrezowano karpy. Koszt inwestycji to 1.240.381,20 zł Inwestycja jest jednym z czterech zadań pn. Remont dróg na terenie Gminy Słupno – modernizacja infrastruktury drogowej, która liczyła blisko 12 kilometrów dróg na łączną kwotę SZEŚĆ MILIONÓW OSIEMSET OSIEMDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH, z czego 4.990,000,00 zł gmina pozyskała z programu inwestycji strategicznych POLSKI ŁAD.

Pozostałe części w/w zadania to:

– remont drogi w Cekanowie – ulica Mazowiecka o długości 950 m.,

– remont dróg w miejscowościach: Szeligi, Mijakowo, Barcikowo-Święcieniec, Sambórz, Bielino-Rydzyno

– remont dróg w Nowym Gulczewie na ulicach: Senatorskiej, Zagłoby, Rzędziena, Basztowa i Kmicica, Basztowam Podbipięty, Szlachecka, Chocimska

– remont drog w Cekanowie ulic: Biedronki i Letniej

– remont dróg w Słupnie o długości 300 m.

sss