Rejestracja Kandydatów do Rad Powiatowych MIR

MAZOWIECKA IZBA ROLNICZA
WYBORY DO RAD POWIATOWYCH
28 lipca 2019 roku

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 159 w SŁUPNIE

Rejestracja kandydatów na członków Rad Powiatowych w dniu 5 lipca 2019 roku – pokój nr 19b w godzinach pracy Urzędu Gminy.

sss