MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY UL. MODRZEWIOWEJ W SŁUPNIE – ETAP III i IV

3 lipca 2019 r. została podpisana umowa z firmą „Wapnopol Adam Nowakowski” na realizację remontu ul. Modrzewiowej za ponad milion złotych.

Prace będą polegały na:
– przebudowie sieci wodociągowej z odcinkami przyłączy w granicach pasa drogowego,
– przebudowie sieci kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej wraz ze studniami i odcinkami przyłączy w granicach pasa drogowego,
– przebudowie kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i wpustami w granicach pasa drogowego,
– wymianie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej wraz z odtworzeniu nawierzchni na odcinku od ul. Miszewskiej do ul. Dębowej.
Wykonawca na czas budowy wprowadzi tymczasową organizację ruchu. Prace powinny zakończyć się do 30.11.2019r.
Za utrudnienia przepraszamy.

sss