Spotkanie wójta z mieszkańcami Słupna

W środę 10 października wójt Marcin Zawadka spotkał się z kilkudziesięcioma mieszkańcami sołectwa Słupno. Przedstawił zebranym dokonania kończącej się kadencji na terenie całej gminnym jak również w samym Słupnie. Część spotkania poświęcona była także planom rozwoju gminy na najbliższe lata. Wicewójt Agnieszka Ruclak przybliżyła mieszkańcom wszelkie szczegóły, dotyczące najbliższych wyborów samorządowych.

Mieszkańcy zadawali także pytania. Dotyczyły one m.in. komunikacji na terenie gminy, pozyskiwania pieniędzy na inwestycje i różne projekty z zewnętrznych źródeł finansowania oraz budowy ul. Pocztowej. Skarbnik gminy Beata Łapiak wyczerpująco przedstawiła sytuację finansową gminy, przybliżyła cel emisji bardzo korzystnych obligacji, które mogą być wykorzystane wyłącznie na finansowanie inwestycji. Z obiektywnych danych, zaprezentowanych przez przedstawicielkę Urzędu Gminy wynika, że gmina Słupno znajduje się w bardzo dobrej sytuacji finansowej.

Sporym zainteresowaniem cieszył się także temat darmowych szczepionek przeciw grypie dla seniorów. Do tej pory skorzystało z nich ponad 100 osób, akcja będzie kontynuowana.

Wójt Marcin Zawadka spotyka się z mieszkańcami sołectw cyklicznie przez całą kadencję. W październiku dwa ostatnie spotkania odbędą się w Borowiczkach – Pieńkach (15 października o godz. 17.30) oraz w Szeligach (16 października o 17.30).

 

sss