Stypendia dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych

W oparciu o Uchwałę Nr 114/XXII/16 Rady Gminy Słupno z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy Słupno, komisja stypendialna rozpatrzyła złożone wnioski. Pod uwagę brana była średnia ocen na świadectwie szkolnym (co najmniej 5.0) oraz osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Komisja pozytywnie zaopiniowała cztery z dziewięciu wniosków, pozostałe nie spełniały warunku dotyczącego średnie ocen na świadectwie z ostatniego roku szkolnego. Stypendium wynosi 200 zł miesięcznie, będzie wypłacane za okres od września 2018r. do czerwca 2019 r. (10 miesięcy) na rachunki bankowe podane we wniosku.

Uroczyste wręczenie dyplomów Wójta Gminy Słupno Marcina Zawadki dla stypendystów nastąpi w środę 17 października 2018 r. o godz. 16 w Urzędzie Gminy w Słupnie.

sss