Stypendia Wójta Gminy Słupno rozdane

Decyzją Radnych Gminy Słupno  uczniowie, którzy mieszkają na terenie gminy Słupno, uczęszczają do szkoły ponadpodstawowej, uzyskali średnią ocen na świadectwie szkolnym co najmniej 5.0 oraz osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, mogli do połowy września składać wnioski o stypendium Wójta Gminy Słupno. Po ich pozytywnym rozpatrzeniu sześcioro najlepszych uczniów otrzyma na konto kwotę w wysokości 200 zł miesięcznie wypłacane przez rok szkolny 2020/2021.

W dniu 27 września 2021 r. troje uczniów, którzy przybyli do Urzędu Gminy Słupno otrzymało gratulacje z rąk Pani Agnieszki Ruclak – zastępcy Wójta Gminy Słupno.

W tym roku stypendia Wójta Gminy Słupno otrzymali:

  • Agata Wieczorkowska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku
  • Oliwier Durka – uczeń Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku
  • Wiktoria Świątek – uczennica Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku
  • Aleksandra Tomczak – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku
  • Aleksandra Kołodziejska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku
  • Julia Michalska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku

Przyłączamy się do  gratulacji i życzymy sukcesów w dalszej edukacji.

sss