Zmiany w rozkładach jazdy linii 130 od 1 lutego

Od 1 lutego Gmina Słupno zmuszona jest wprowadzić zmiany w w rozkładzie jazdy linii 130, wynikające z bardzo wysokiego wzrostu kosztów obsługi tej linii.
Linia ta w dużej części jest finansowana przez Gminę Słupno poprzez dotację wypłacaną Miastu Płock za każdy kilometr wszystkich kursów na obszarze naszej gminy.
Na początku grudnia gmina otrzymała propozycję kontynuacji obsługi linii przez KM Płock, jednak z kwotą dotacji za 1 km zwiększoną aż o 44% w stosunku do roku ubiegłego, jak też z propozycją likwidacji dużej części kursów (w tym np. wszystkich w soboty i niedziele, oraz 35% kursów w dni robocze).
Mając na uwadze znaczenie transportu zbiorowego dla naszych mieszkańców Rada Gminy zwiększyła kwotę dotacji do linii 130 o ok 15% w stosunku do roku poprzedniego, a jednocześnie uzyskano w rozmowach z Urzędem Miasta Płock niewielką korektę w dół stawki dotacji za 1km w stosunku do pierwotnie oferowanej. Dokonano też niezbędnych (choć znacznie mniejszych niż proponowane przez Miasto Płock) redukcji kursów, przy zachowaniu bez większych zmian najważniejszych dla naszych mieszkańców kursów w godzinach np. dojazdów i powrotów z pracy i szkół.
Redukcje oferty przewozowej dotyczą w praktyce wszystkich gmin, które zlecają obsługę komunikacyjną miastu Płock, średnie obserwowane redukcje kursów w innych gminach w dni robocze wynoszą 30-35% kursów, w niedziele najczęściej rezygnuje się z obsługi w ogóle. Na tym tle, dzięki zaangażowaniu w Gminie Słupno zwiększonych środków z budżetu gminy redukcja ilości kursów w dni robocze wynosi tylko 15%, przy zachowaniu, pomimo okrojonej ich liczby – kursów niedzielnych.
Pomimo konieczności zastosowania pewnej redukcji kursów:
– wprowadzono również zmiany ułatwiające dojazd i powrót z Płocka: – zagęszczono kursy służące dojazdowi do Płocka między godz. 7:00 a 8:00. Obecnie dojazd do przystanku Jachowicza możliwy jest na godz.: 7:10, 7:30, 7:44.
-wydłużono kurs powrotny z Płocka o godz. 11:35 (obecnie od przystanku Jachowicza Teatr).
Nowe rozkłady są umieszczone na stronach gminy w zakładkach rozkłady jazdy, oraz na stronie Operatora – KM Płock

sss