AWARIA WODY

Urząd Gminy informuje, że w najblższych godzinach występują przerwy w dostawie wody do budynków na „osiedlu Pocztowa” w Słupnie oraz z Liszynie, tj. ulice: Pocztowa, Bociania, Sokola, Krucza, Nad Słupianką, Gołębia, Wronia, Jastrzębia, Sowia, Zielona, Żurawia, Zarzeczna, Modra, Jagiellońska 1, 2, 4, 6..

Awaria związana jest z przebudową przepompowni kanalizacji sanitarnej i występujących w trakcie realizacji kolizji infrastruktury technicznej na ulicy Bocianiej. Do czasu usunięcia awarii prace będą kontynuowane. Za utrudnienia przepraszamy.

sss