ŚWIATŁOWÓD W GMINIE SŁUPNO

Informujemy, że Gmina Słupno nie ma wpływu na realizację zadania dotyczącego podłączenia mieszkańców do światłowodu. Z uwagi na pytania, które napływają do Urzędu Gminy w Słupnie drogą elektroniczną i telefoniczną zadaliśmy kilka z nich Pawłowi Zaorskiemu – Kierownikowi Projektu w firmie PROJEKT-E. Firma działa na polecenie firmy NEXERA:

M.K.: Mieszkańcy Gminy Słupno niecierpliwią się i wciąż intensywnie dzwonią do Urzędu z pytaniem o internet. Proszę powiedzieć na jakim etapie są w tej chwili działania prowadzone przez Państwa?

P.Z.: Projekt został podzielony na 3 podetapy. W pierwszym zostały zaprojektowane i podłączone placówki oświatowe znajdujące się w gminie Słupno. W drugim etapie, który obecnie jest realizowany, przyłączani zostaną mieszkańcy znajdujący się na trasie, bądź w pobliżu już wybudowanych linii światłowodowych. Zakończenie tego etapu planowane jest w ciągu 2 miesięcy. Trzeci etap, a więc przyłącza pokrywające większą część gminy Słupno są w końcowej fazie projektowej. Planowany termin zakończenia budowy przewidziany jest na koniec bieżącego roku.

M.K.: To kiedy mieszkaniec Słupna będzie mógł podłączyć się do światłowodu?

P.Z.: W momencie oddania przez wykonawcę zakończonej budowy do operatora, operator aktualizuje status adresów w swojej bazie. Po  uruchomieniu instalacji do mieszkańców zaczną zgłaszać się operatorzy detaliczni, aktualną listę operatorów współpracujących z NEXERA sp. z o.o. można sprawdzić na stornie operatora. Część mieszkańców, która mieszka bezpośrednio przy trasie projektu etapu II może liczyć na dostęp do światłowodu już na koniec wakacji. Reszta gminy zostanie podłączona do końca bieżącego roku.

M.K.: Proszę powiedzieć jaki wpływ na budowę ma Gmina Słupno? Czy może w jakiś sposób przyspieszyć podłączenie światłowodu?

P.Z.: Budowa sieci światłowodowej w Państwa gminie realizowany jest przez operatora NEXERA Sp. zo.o. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Projekt ten ma zasięg krajowy i nadzorowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Gmina nie ma wpływu na samą sieć oraz jej lokalizację, gdyż projekt został opracowany i przygotowany na podstawie danych przekazanych przez operatorów. Na podstawie tych danych zostały wytypowane adresy, które nie mają dostępu do szybkiego Internetu. Współpracujemy z Gminą Słupno wyłącznie na etapie prac projektowych w zakresie procesów administracyjnych. Dotychczasowa współpraca układa się znakomicie. Przedstawicielom gminy zależy, aby nasz projekt powstał jak najszybciej i dotarł do jak największej liczby mieszkańców. Niestety nie wszystkich mieszkańców uda się podłączyć w tej fazie projektu. Na szczęście Centrum Projektów Polska Cyfrowa nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa i wciąż przygotowuje kolejne etapy projektu. Dlatego zachęcam do zgłaszania popytu na stronach Operatora bądź Ministerstwa.

Gmina Słupno na bieżąco stara się udzielać mieszkańcom informacji dotycząch budowy światłowodu na naszym terenie. W maju Wójt Marcin Zawadka zorganizował spotkanie, na które zaprosił przedstawicieli firm odpowiedzialnych za realizację zadania. Zaproszeni zostali również sołtysi i radni naszej gminy, w celu przekazaniu dalej informacji swoim mieszkańcom. Niestety, na spotkaniu nie przybyło zbyt wielu zainteresowanych. Jednak najważniejsze informacje zostały upubliczniowne na stronie www.slupno.eu w zakładce https://slupno.eu/swiatlowod-w-gminie/ oraz w ostatnim numerze „Głosu Słupna.