WYBORY PREZYDENCKIE 2020 W GMINIE SŁUPNO 🇵🇱🇵🇱🇵🇱

Zgodnie z Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wybory prezydenckie odbędą się w najbliższą niedziele 28 czerwca. Głos w lokalach wyborczych będzie można oddać między 7:00 a 21:00 przy pomocy urzędowych kart do głosowania. Drugą turę zaplanowano na 12 lipca. Wykaz obwodów do głosowania wraz z ich granicami http://ugslupno.bip.org.pl/…/obwieszczenie_o_obwodzie_28_06…

Wyborca będzie oddawał głos tylko na jednego z kandydatów, którego nazwisko znajduje się na karcie do głosowania, stawiając w kratce obok jego nazwiska znak „x”. Za głos nieważny będzie uznany głos oddany na karcie do głosowania, na której wyborca umieścił znak „×” przy więcej niż jednym nazwisku kandydata oraz oddany na karcie do głosowania, na której wyborca nie umieścił znaku „×” przy żadnym z nazwisk kandydatów. Obwieszczenie o kandydatach https://pkw.gov.pl/…/1592083665_obwieszczenie-o-zarejestrow…

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas wyborów prezydenckich w lokalu wyborczym będzie mogło przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 4 metry kwadratowe. Do dyspozycji wyborców będą płyny do dezynfekcji. Członkowie komisji będą wyposażeni w środki ochrony osobistej, tj. jednorazowe rękawiczki, przyłbice lub maseczki, a pomiędzy ich stanowiskami będzie zachowane 1,5 m odstępu. Ze stołów znikną również sukna. W trakcie głosowania będzie przeprowadzana dezynfekcja klamek, urn wyborczych, stołów, oraz pozostałych powierzchni, na kontakt z którymi narażeni będą wyborcy. https://www.gov.pl/…/wytyczne-mz-i-gis-dotyczace-zasad-bezp…

‼️‼️‼️WAŻNE‼️‼️‼️
Każdy wyborca wchodząc do lokalu wyborczego musi być w maseczce, będzie musiał zdezynfekować ręce oraz powinien rozważyć zabranie ze sobą z domu własnego długopisu. Jeśli tego nie zrobi, komisja da mu długopis, ale będzie musiała zdezynfekować go po każdym użyciu‼️

Agnieszka Ruclak
Zastępca Wójta Gminy Słupno

sss