Wnioski tylko do jutra w sprawie mobilnych zbiórek !!!

KOMUNIKAT W SPRAWIE MOBILNYCH ZBIÓREK OPDADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, OPON, PRZETERMINOWANYCH LEKÓW
I CHEMIKALIÓW, BATERII I AKUMAULATORÓW, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH

W związku ze zbliżającymi się terminami mobilnych zbiórek Związek Gmin Regionu Płockiego przypomina, że aby  w ich ramach można było oddać :

należy do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego złożyć pisemny wniosek. Druk wniosku dostępny jest na stronie www.odpady.zgrp.pl w zakładce Druki do pobrania. Wypełniony wniosek można przesłać elektronicznie na adres zgrp@zgrp.pl, pocztą na adres Biura ZGRP: ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, złożyć podczas dyżuru pracowników Biura ZGRP  w Państwa Urzędzie Gminy lub dostarczyć do Biura ZGRP.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
Wnioski na odbiór ww. odpadów należy składać do 30 marca 2019 r. dla zbiórki wiosennej oraz do 31 sierpnia 2019 r. dla zbiórki jesiennej. O wyznaczonych terminach mobilnych zbiórek Związek poinformuje mieszkańców, którzy złożyli do Biura ZGRP wnioski.

WAŻNE INFORMACJE:
– Opakowania po farbach, klejach, silikonach etc. należy oddawać w ramach mobilnej zbiórki przeterminowanych leków i chemikaliów, a nie jak dotychczas jako odpad rozbiórkowo-budowlany;
– W ramach mobilnej zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych nie zostaną odebrane: styropian budowlany oraz gruz (zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gmin – Członków Związku Gmin Regionu Płockiego);
– W ramach mobilnej zbiórki opon, można oddać 4 szt. opon pochodzących z gospodarstw domowych z pojazdów osobowych i jednośladów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 T, niepochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej, o rozmiarze do 56 cm (22 cale).

sss