53. SESJA RADY GMINY SŁUPNO

Na dzisiejszej Sesji Rady Gminy Słupno odbyło się głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029 oraz zmian w budżecie na 2022 rok Dotyczyły one wprowadzenia środków na 2023 rok w wysokości ponad 2 milionów złotych przeznaczonych na budowę ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą. Środki zostały pozyskane z trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Dodatkowo przesunięto środki własne budżetu gminy jako uzupełnienie kwoty wynikającej z rozstrzygnięcia przetargu na „Remonty dróg na terenie Gminy Słupno – modernizacja infrastruktury drogowej”. Środki na ten cel również pozyskano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – drugiej edycji. Natomiast przesunięta kwota zostanie wykorzystania w 2023 roku.

Na sesji przegłosowano uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnego Żłobka w Słupnie. Został on zmieniony w związku z wyodrębnieniem w jego strukturach nowej filii jednostki w Nowym Gulczewie. Dodatkowo Radni ustalili odpłatność za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku i przedszkolu. Dzięki temu dzieci z rodzin ukraińskich będą zwolnione z opłat do końca tego roku.

Radni na dzisiejszej sesji przegłosowali również Program Ochrony Środowiska dla gminy Słupno na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028. Dokument jest narzucony ustawą, w której samorząd zobowiązany jest do podjęcia uchwały w tym zakresie.

Zachęcamy do śledzenia sesji Rady Gminy na stronie www.esesja.tv

sss