57. sesja Rady Gminy Słupno

Wczoraj odbyła się 57. sesja Rady Gminy Słupno. Najważniejsze uchwały to przyjęty przez Radę Gminy Słupno budżet na  rok 2023 oraz zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023-2029.

Przyjęty przez radnych budżet na rok 2023 zakłada dochody gminy na poziomie 81,4 mln zł a wydatki w wysokości 79,4 mln zł. Nadwyżka budżetowa wynosi 2 miliony, co jest doskonałym wynikiem, biorąc pod uwagę w jak trudnym czasie przyszło wójtowi i radnym działać. Na inwestycje radni chcą przeznaczyć niebagatelną kwotę 26,2 mln złotych. Prawie 16 milionów to środki zewnętrzne, jednak aż 11 milionów złotych będzie pochodzić z budżetu naszej gminy. Budżet tzw. ”obywatelski” w Gminie Słupno czyli środki przeznaczone na zadania zgłoszone przez mieszkańców na zebraniach wiejskich i realizowane w ramach funduszy sołeckich to kwota  ponad 800 tys. zł.

Znaczną część gminnego budżetu przeznaczono na oświatę. W przyszłym roku wydatki na funkcjonowanie szkół, przedszkola i żłobków mają wynieść aż 15 mln. Niestety, subwencja oświatowa refinansująca poniesione wydatki z budżetu państwa wyniesie tylko 6,7 mln zł. Prognozowane wpływy z opłat za wyżywienie i korzystanie ze żłobków i przedszkola to około 700 tys. zł . Tak więc ze środków własnych gmina do funkcjonowania oświaty  dołoży aż ponad 8 milionów złotych.

Co prawda świadczenia z programu 500+ i 300+ nie są już obsługiwane przez samorządy, jednak na zadania z pomocy społecznej realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Słupnie zaplanowano kwotę blisko 8,2 mln. zł, z czego większość zadań jest finansowana z środków zewnętrznych tj. dotacji Wojewody i środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Największe wydatki majątkowe w przyszłorocznym budżecie zaplanowano na kontynuację  inwestycji już rozpoczętych w ubiegłych latach. W budżecie jest zaplanowana m.in. budowa mostu i dojazdów w miejscowości Szeligi jako usuwanie skutków powodzi z lipca 2021 roku. Na ten cel Gmina Słupno pozyskała środki finansowe w wysokości 2 mln 470 tys. zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dodatkowo w ramach otrzymanego dofinansowania z POLSKIEGO ŁADU będzie dalej realizowane zadanie polegające na budowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. W przyszłym roku ta inwestycja wyniesie ponad 6 milionów złotych. Wartość całego zadania wyniesie ponad 8 milionów złotych. Kluczowe zadanie inwestycyjne to dokończenie budowy ulicy Piastowskiej w ramach zadania Arkadia Mazowiecka Przebudowa drogi gminnej Borowiczki-Pieńki – Liszyno oraz V etap budowy ulicy Pocztowej w ramach zadania finansowanego w kwocie ponad 1.700.000 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W nowym roku rozpocznie się także budowa ulicy Zagłoby, na którą otrzymaliśmy prawie 3 milionową dotację. Przed nami projektowanie i budowa ulicy Pałacowej na którą pozyskano środki w wysokości 2 milionów złotych.

Należy podkreślić, że szukając finansowania zewnętrznego Gmina Słupno cały czas aktywnie składa wnioski o dotacje, na zaplanowane inwestycje. W mijającym roku ponownie jesteśmy liderem w powiecie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Wczorajsza sesja Rady Gminy zakończyła się świątecznym klimatem. Wójt Marcin Zawadka złożył wszystkim życzenia i dzieląc się opłatkiem dziękował za dobrą współpracę i zgodę, która prowadzi do osiągania zamierzonych celów.  

sss