62. SESJA RADY GMINY SŁUPNO

Dziś odbyła się LXII sesja Rady Gminy Słupno. Po sprawozdaniu z pracy Wójta oraz prac Komisji radni głosowali nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029 oraz zmian w budżecie na 2023 rok. Zmiany dotyczyły przede wszystkim wprowadzenia do budżetu oraz WPF środków pozyskanych z zewnętrznych dofinansowań. Do najważniejszych z nich należą:

– 4 miliony złotych z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na „Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Liszynie” w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

– 20.000 zł z Funduszu Sprawiedliwości na finansowanie przedsięwzięć realizowanych przy udziale Kół Gospodyń Wiejskich w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

– 10.000 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego solarnego w miejscowości Sambórz” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023.

– 10.000 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na „Budowę placu zabaw dla dzieci w miejscowości Mirosław” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023.

– 10.000 zł z budżetu Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulczewie i w Święcieńcu

– 3.548 zł jako dotacja ze środków Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Święcieńcu.

Poza dotacjami otrzymanymi w ostatnim okresie równie istotną informacją z dzisiejszej sesji jest nie zwiększona stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Więcej informacji o przyjętych uchwałach dowiedzą się Państwo na stronie BIP Urzędu Gminy Słupno.

Zachęcamy do śledzenia sesji Rady Gminy na stronie www.esesja.tv

sss