Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Starosty Płockiego Mariusz Bieńka. Niedzielna tragedia okryła żałobą cały powiat płocki, w tym gminę Słupno. Wierzymy, że Jego służba dla samorządu płockiego wiecznie trwać będzie w pamięci wszystkich mieszkańców. Pogrążonej w żałobie rodzinie, przyjaciołom, współpracownikom wyrazy głębokiego współczucia składają Marcin Zawadka Wójt Gminy Słupno, Agnieszka Ruclak Zastępca Wójta oraz Radni Gminy Słupno

sss