Ankieta dotycząca zajęć kulturalnych

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie przygotował ankietę, której celem jest stworzenie najlepszej oferty dla mieszkańców Gminy Słupno. Bardzo prosimy o wypełnienie formularza. Ankieta jest anonimowa. Można ją przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie, ul. Królewska 28A, 09-472 Słupno, dostarczyć osobiście do GOK lub wysłać w formie elektronicznej na e-mail: gokslupno@wp.pl do 10 września 2018 r.

ANKIETA

sss