Apelujemy do wszystkich, nie wyrzucajcie chusteczek nawilżanych ani innych odpadów czy śmieci do toalet!!!

Różne rzeczy, wrzucane do muszli klozetowych zawsze były naszym problemem, ale to, co znalazło się w ostatnich tygodniach w sieci kanalizacyjnej, bardzo nas zaniepokoiło. Jeszcze nigdy w naszej instalacji nie było takiej masy chusteczek nawilżanych. Zanieczyszczenia w kanalizacji, między innymi tony chusteczek nawilżanych, notorycznie zapychają sieć i uszkadzają pompy w przepompowniach ścieków. Pracownikom z trudem udaje się usunąć zanieczyszczenia z pomp i sieci, aby ścieki mogły płynąć do oczyszczalni. Przypominamy, że na terenie gminy Słupno jest ponad 50 przepompowni ścieków.

Apelujemy do wszystkich, nie wyrzucajcie chusteczek nawilżanych ani innych odpadów czy śmieci do toalet.

Szkodzicie przecież przede wszystkim sobie. Oczyszczanie instalacji, naprawa awarii i utylizacja tych nieczystości to są dodatkowe koszty, które wpływają na wysokość opłat.

sss