Przerwa w dostawie wody

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują, że od godz. 800 do godz. Południowych dnia 15.10.2018 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców z ul.:
Wiśniowieckiego 15, 17, 18, 20, 20 B, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 32, 34

Powyższe podyktowane jest koniecznością włączenia nowo wybudowanego wodociągu w ul. Wiśniowieckiego. Włączenie wody może ulec przesunięciu o ile zajdą nieprzewidziane okoliczności po odkopaniu wodociągu.  Prosimy odbiorców o zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody do własnych potrzeb na czas prac.
Za wynikłe utrudnienia  przepraszamy.
Wodociągi Płockie

Przerwa w dostawie energii

Informujemy, że w związku z wykonywaniem prac remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych przez Energa Operator S.A. wystąpi w dniu 15.10.2018r. w godz. 10:00 – 13:00 przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowości:
– Nowe Gulczewo ulice Stepowa, Kamienna, Zbrojowa, Podbipięty

Przerwa w dostawie wody

W związku z rozbudową sieci wodociągowej informujemy, że w dniu 4 października 2018r. od godz. 8.00 do godz. 12.00 wystąpi przerwa w dostawie wody w m. Słupno ul: Pocztowa nr od 23 – do nr 53, Bociania, Żurawia, Orla, Sokola, Wronia, Krucza, Zarzeczna, Nad Słupianką, Zielona, Modra, Jastrzębia, Drozdowa, Gołębia.

Za wszelkie utrudnienia spowodowane przerwą w dostawie wody przepraszamy.

Informacje Gminnej Komisji Wyborczej w Słupnie

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Słupnie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Słupno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. zobacz
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Słupnie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Słupno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. zobacz
Uchwała Nr 8 Gminnej Komisji Wyborczej w Słupnie z dnia 1 października 2018 r.  w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Słupno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. zobacz

Komunikat o wymianie wodomierzy

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Urzędu Gminy w Słupnie informuje, że na terenie  m. Borowiczki – Pieńki od dnia 2 października 2018r. będą realizowane wymiany wodomierzy głównych. Wymiany odbywać się będą od poniedziałku do soboty w godzinach  8:00 – 18:00. Wymiany dokonywać będą pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Urzędu Gminy w Słupnie posiadający odpowiednia upoważnienia do wykonywania w/w prac.

Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których zamontowany jest wodomierz. W przypadku wątpliwości celem potwierdzenia tożsamości pracownika prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem: 24 267 95 62.