Ryzyko związane z przetrzymywaniem zwierzęcia domowego należącego do IGO

Posiadasz żółwia czerwonolicego, żółwia żółtolicego lub inny z gatunków z listy?
UWAGA !!! KRÓTKI TERMIN ZA ZŁOŻENIE WNIOSKU !!!

Przetrzymywanie zwierzęcia domowego, należącego do inwazyjnych gatunków obcych (IGO) umieszczonych w wykazie IGO stwarzających zagrożenie dla Unii albo na liście IGO stwarzających zagrożenie dla Polski, wymaga stosownego zezwolenia, odpowiednio Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Warto jednak podkreślić, że zawsze pociąga to za sobą ryzyko rozmnażania się i ucieczki takiego zwierzęcia, a w konsekwencji ryzyko rozprzestrzeniania się IGO.
Więcej informacji odnośnie terminów i pozwoleń znajdziecie Państwo tutaj- informacja IGO

Inwazyjne gatunki obce to takie gatunki, których wprowadzenie lub rozprzestrzenianie się zagraża bioróżnorodności i powiązanym usługom ekosystemowym lub oddziałuje na nie w niepożądany sposób. Zwierzęta należące do IGO osiedlają się w lokalnych ekosystemach, stanowiąc konkurencję dla tych rodzimych. Z czasem niestety zazwyczaj całkowicie wypierają rodzime gatunki z ich siedlisk. Czytaj dalej…

sss