AWARIA OCZYSZCZALNI „CZAJKA”

W związku z awarią instalacji przesyłającej ścieki do oczyszczalni „Czajka” w Warszawie informujemy, że na terenie gminy Słupno (z wyjątkiem Nowego Gulczewa) woda ujmowana jest ze studni głębinowych i jest zdatna do spożycia. Natomiast mieszkańców Nowego Gulczewa prosimy o śledzenie komunikatów Wodociągów Płockich.

Komunikat Wodociągów Płockich w związku z awarią kolektora ściekowego w Warszawie – tutaj

sss